שאלות ותשובות - מדור הגולשים	

		

			

				
איך מדייקים במטרים?
א.ג כועסת: עצרתי את רכבי צמוד למדרכה אחרי הקטע שבו הייתה צבועה באדום לבן. לדעתי היה מותר, המדרכה הייתה בצבע מקורי, באפור. נשארתי ברכב שהיה מותנע. לא כיביתי ולא יצאתי מהרכב. קיבלתי דוח על זה שלא היו 12 מטרים מהרכב למעבר חצייה. האם זה קביל? האם אני צריכה ללכת עם מטר צמוד. או שהעירייה צריכה למדוד 12 מטר מהמעבר חציה ולסמן באדום.
 
תשובה:
תקנות התעבורה אוסרות חניה או עצירה בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטר לפניו.
אין לי מה לומר בעניין הצורך לשאת מטר צמוד בידייך או בידי רושם הדוח. זה עניין של אמדן. או שהמרחק ממעבר החצייה היה פחות מ-12 מטר ורושם הדוח צודק, או שזה נתון לויכוח ורושם הדוח הגזים. צר לנו.
אילו היית מצלמת את הרכב חונה ואת מקום המעבר היית יכולה להיאבק על חפותך.


 

פקודת התעבורה והתקנות

 

מורה לנהיגה מצפון הארץ שואל: מה הבדל בין סעיף 62(2) לפקודת התעבורה - נהיגה ברשלנות, לבין תקנה 21(ג) - נהיגה בחוסר זהירות?

 

תשובה:

סעיף 62 בפקודת התעבורה קובע את מידת העונש שעל בית המשפט להטיל.

תקנה 21(ג) בתקנות התעבורה אוסרת על לנהוג בקלות ראש וכו'.
כלומר, סעיף 62 מכתיב לבית המשפט את הענישה על עבירה 21(ג) ועוד עבירות.

 
איתות במעגל תנועה 
משה עדן שואל: האם בכניסה לכיכר צריך להדליק וינקרים או שהויניקר היחיד שמדליקים בכיכר הוא ימינה כשיוצאים מהכיכר? כיכר למעשה היא כמו כביש חד סטרי ובכביש חד סטרי מדליקים וינקרים רק מיציאה ממנו. 
 
תשובה:
קשה לתת תשובה חד משמעית לשאלה כי מבנה מעגלי התנועה (כיכרות) אינו אחיד.
תקנת התעבורה קובעת: 
"נוהג רכב העושה אחד מאלה: (1) מתכונן לנוע או להפנות את רכבו; (2) מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו; (3) עוצר את רכבו; יתן אות בזמן וממרחק מספיקים כדי להזהיר עוברי דרך אחרים ובצורה המבטיחה כי האות ייראה לעיניהם, זולת אם סיבה סבירה מנעה אותו מלתת אות כאמור."
אין בתקנות התייחסות ספציפית לאיתות במעגל תנועה.
לפיכך, מי שנכנס לכיכר המדינה בתל אביב, שהיא ככר ענקית, יאותת ימינה. כך גם ביציאה מהכיכר.
מי שבדרכו מעגל תנועה בעל קוטר קטן, או שאינו ממוקם במרכז, והוא מתכוון להמשיך ישר, איתות ימינה עלול להטעות את המשתמשים האחרים בדרך. 
לכן, מכיוון שמטרת האיתות היא להזהיר את עוברי הדרך האחרים על כוונת נהג, צריך לשקול לפני כניסה למעגל ולפני יציאה מהו האיתות הנכון.
 
.

- המעגל לא במרכז, האם נהג המיכלית יאותת ימינה לפני הכניסה למעגל?

- נהג המכונית הפרטית יאותת ימינה, ללא ספק, לפני היציאה מהמעגל. 

מי רשאי לנהוג באוטובוס זעיר ציבורי ופרטי שאלת רבים:

על-פי השינויים בתקנות התעבורה שפורסמו ב-1.3.16, מי רשאי לנהוג באוטובוס זעיר?

 

תשובה:

ראשית דבר, שונה מספר הנוסעים בהגדרת "אוטובוס זעיר": במקום 16 נוסעים, עתה 19 נוסעים. המשקל המרבי של האוטובוס הזעיר היה ונשאר 5,000 ק"ג (מעל 5,000 ק"ג יוגדר הרכב כאוטובוס רגיל).

 

מי רשאי לנהוג?

בעל רישיון נהיגה דרגה D1 למונית ולאוטובוס זעיר, או D2 לאוטובוס זעיר ציבורי ופרטי, ו-D3 
לאוטובוס זעיר רק פרטי, רשאים לנהוג באוטובוס הזעיר כשמספר הנוסעים בו אינו עולה על 16 מלבד הנהג.
אם, בנוסף,הוא בעל רישיון נהיגה מדרגה C1 (רכב מסחרי/משא מעל 12,000 ק"ג) הוא רשאי להסיע 
באוטובוס הזעיר עד 19 נוסעים (על פי, כמובן, מספר הנוסעים שצוין ברישיון הרכב).


 
חניה בכחול לבן
גולש המבקש לשמור על עילום שמו שואל:
כביש שרק אבני השפה צבועים בכחול לבן, אך אין תמרור בתחילת הרחוב שאומר שהחניה בתשלום, האם החניה אכן בתשלום וניתן לתת דוח על זה? 
     
 
תשובה:
הפירוש הרשמי לתמרור (סימון על פני הדרך) אומר: 
"אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול: החנייה מותרת בתשלום על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 בצמוד ומתחת לתמרורים 626 או 627."
תמרור 439 הוא שלט שבו מצוינות הוראות החניה על רקע צהוב.
דוגמה לתמרור (שלט) 439
 
תמרור 626 תמרור 627
 
לפיכך אם קבלת דוח על חניה במקום ללא תמרור 439, יש בידך עילה לטעון לחפותך.
אגב, התמרור לא חייב להיות בתחילת הרחוב, אפשר שיהיה באמצע הרחוב במקום כלשהו.

 

שול כנת"צ

ש. כ. שואל ומצרף תמונה:

אני מבין שבתמונה המצ"ב רואים נת"צ שמאפשר נסיעת תחבורה ציבורית בימים א-ו מ-06:30-09:30.
האם ביתר שעות היום, רכב שהוא לא תחבורה ציבורית יכול לנוע שם?
האם ה-X למעלה אומר שכעת נתיב סגור?
 
 
תשובה:
זהו הנת"צ המיוחד בכביש 2 בואך תל אביב.
התמרור מתיר בימים ובשעות שצוינו לאוטובוס, רק לאוטובוס, לנוע בו.
בשעות שלא צוינו בתמרור ובשבתות רצועת כביש זו היא שול רגיל ולאף אחד אסור לנסוע בו.
ה-X הוא תמרור בקרת נתיבים. מספרו בלוח התמרורים הרשמי 723 והוראתו: אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה. 

 
שינוע חומרים מסוכנים במלגזה

ארנון לוי, קצין הבטיחות של חב' כהן שאול ובניו בע"מ מעלה סוגיה חשובה: 

האם מלגזה חייבת בהיתר להובלת חומ"ס.

האם תקנות ה-ADR חלות על מלגזה בפריקה וטעינה ובהובלת חומ"ס בתוך המפעל ? 

 

תשובה:

החוק והתקנות לשירותי הובלה מתייחסים בהגדרות לרכב מסחרי:
תקנה 1 - "הובלת חומר מסוכן": הובלת חומר מסוכן ברכב מסחרי בין בהובלה עצמית ובין בהובלה בשכר.
סעיף 2 בחוק - "רכב מסחרי": רכב מסחרי כהגדרתו בפקודה, שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר, ולענין הובלת חומר מסוכן, רכב מסחרי בכל משקל כולל מותר.
מלגזה על פי הגדרתה אינה רכב מסחרי אלא מכונה ניידת. לפיכך גם הפרק השלישי בתקנות שירותי הובלה: "הובלת חומר מסוכן", לא מתייחס למלגזה ולמלגזן.
זו לא הבעת עמדה אלא ניסיון לפרש את החוק והתקנות.

כמו כן, להלן הפנייה לפורום של המוסד לבטיחות וגיהות שמתייחס לשאלה:

http://www.oshforum.org.il/read.php?5,379814,379872,quote=1

 
האם זו חניה על מדרכה?

משה נ. שואל:
החניתי את רכבי על שטח חולי הנמצא מעבר למדרכה כמשתקף בתמונה וקיבלתי דוח של 500 שח בעבירה
של חניה במדרכה. במקום יש מדרכה ברוחב של כ-2 מטר ומעבר למדרכה יש שטח חולי ברוחב של מכונית.האם שטח כזה מוגדר כמדרכה? מה ההגדרה המשפטית של מדרכה? 

        

תשובה:
זו שאלה של פרשנות: האם המדרכה מסתיימת ברצועת העפר או בגדר?
האפשרויות שבפניך הן לכתוב לרשות המקומית שפקח שלה רשם את הדו"ח, לצרף את התמונה ולבקש ביטול, או לבקש להישפט. אף אחת משתי האפשרויות אינה מבטיחה הצלחה. אם המכתב יידחה יישאר הקנס באותו סכום,  וברוב המקרים גם בית המשפט במקרה כזה משאיר את הקנס בעינו (לא מובטח).

 

70 קמ"ש בצומת?  

 פרסום חוזר כי עדיין שואלים אותנו.

שאלת רבים: לאחרונה הופצה בתפוצת המונים בדואר האלקטרוני ובשירשור ידיעה שלפיה מצלמות המהירות החדשות שמוצבות (ויוצבו עוד כמוהן) בצמתים יתעדו נהגים שחלפו בצומת בינעירוני, בכביש שמהירות הנסיעה המרבית המותרת בו 90 קמ"ש,  במהירות העולה על 70 קמ"ש, ייקנסו ב-750 ש"ח ויירשמו לחובתם 8 נקודות. האם אכן כך?

 

תשובה:

לא ולא!

כדי להגביל את המהירות בצומת, או בכל מקום אחר, דרוש תיקון בתקנות התעבורה, או שיש להציב תמרור המורה על מהירות מיוחדת. התקנות לא שונו ותמרורים לא הוצבו לפני כל צומת בינעירוני.

בקיצור: קשקוש.

צר לנו על הממונים שמיהרו להפיץ זאת בקרב עובדיהם, ועל אלה שקנו את הידיעה ושירשרו.יומן נסיעות לצד הטכוגרף

שאלה שהופנתה לחב' כלכלה יוצרת, מנהלת קובץ דיני התעבורה הממוחשב:

תקנה 364ד', העוסקת בטכוגרף, מחייבת בתקנת משנה ב(1)(1) לנהל יומן נסיעות. האם יומן הנסיעות לא עבר מן העולם לפני שנים אחדות?

 

תשובה:

כהשלמה לתקנה 364ד'(1)(1) פורסם בתוספת התשיעית לתקנות התעבורה פורמט ליומן שנקבע כעבור זמן מה כפורמט לא טוב. לכן פורסם פורמט חדש כהוראת שעה שתקפה פג בסוף 2006. תיאורטית צריך היה אז לחזור אל היומן הראשון, הלא טוב, אבל אז כולם כבר ותרו עליו ומשרד התחבורה והמשטרה הפסיקו לחפש אותו.

בקבצים המעודכנים של דיני התעבורה ניתן לראות עד היום את שני הפורמטים.
גם פסק הדין ת6561/07 מדינת ישראל נ' דרף שאול, שניתן על ידי השופט אברהם טננבוים בבית משפט לתעבורה
בירושלים, ב-22.5.07, קטל את היומן.


הנתיב הנכון במעגל

אורי סיידא כותב ושואל:
לאחרונה הושלמה צפונית לטבריה בנייתו של מתחם קניות חדש. בשטח המתחם נבנה מעגל תנועה בעל שני 
נתיבי נסיעה וללא סימון חיצים על הכביש. למעגל ארבע זרועות בעלות שני נתיבי נסיעה לכל כיוון.
מורים לנהיגה ובוחנים אוחזים בשתי דעות שונות לגבי בחירת נתיב הנסיעה הנכון לגבי פניו שמאלה ופניות פרסה.
נודה לכם על חוות דעת מקצועית מנומקת, הנתמכת בתקנות התעבורה.

תשובה:

1. דיני התעבורה אינם מגדירים מעגל תנועה; ההתייחסות היחידה למעגל מופיעה בפירוש לתמרורים 121 (לשעבר א-18) המזהיר מפני מעגל תנועה בהמשך הדרך ו-303 (לשעבר ב-48) המורה לתת זכות קדימה לתנועה החוצה במעגל ולעבור את המעגל מצידו הימני, וכן בסמל ס-29.

 

2. מכיוון שאין בתקנות התעבורה התייחסות מיוחדת לנתיבים במעגל התנועה יש לנהוג על-פי תקנה 35 המורה: "נוהג רכב ישתמש ככל האפשר בצדו הימני הקיצוני של הכביש, אף בכביש חד-סטרי, או בצדו הימני הקיצוני של הנתיב המיועד לאותו סוג רכב, הכל בכפוף להוראות חלק זה".

 

3. לפיכך יש לנוע במעגל התנועה בנתיב הימני, אלא אם כן חיצים על פני הדרך, תמרור 813 (לשעבר ד-13), מורים אחרת.

 

4. טעות היא לקבוע שאם הכיוון הכללי של התנועה במעגל הוא לפניה שמאלה (זרוע שלישית במעגל בעל ארבע זרועות) כמוהו כפניה שמאלה בצומת רגיל, שהרי בכניסה למעגל מתבצעת, בדרך כלל, פניה ימינה, וביציאה מהמעגל שוב פניה ימינה.

 

5. הנדסת התנועה מעדיפה מעגל תנועה בעל נתיב נסיעה אחד, בצומת שנפח התנועה בו מסתדר עם נתיב אחד. מעגלים בעלי שני נתיבים (ואפילו שלשה, רחמנא ליצלן) נשמרים או נבנים מטעמים חזותיים בעיקר.

הנתיב השמאלי במעגל תנועה בעל יותר מנתיב אחד קיים לצרכי עקיפה – פעולה שאינה רצויה במעגל תנועה בגלל קרבת הצמתים האחד לשני.

 

6. מכיוון שכלי רכב הנע במעגל התנועה יוצא ממנו תוך שניות ספורות, תנועה בנתיב השמאלי מייצרת סיכון בעת החזרה לנתיב הימני לצורך יציאה.
 

 


 

האם העתק של תעודת ביטוח לרכב תקף?

 

בת אל (השם המלא שמור במערכת האתר) שואלת: האם העתק של ביטוח חובה תקף לגבי עצירת שוטר? פשוט אבד לי הביטוח המקורי, על כל פנים ניתן הרי לערוך אימות עם חברת הביטוח, הלא כן? אשמח לתשובתכם המהירה.

 

תשובה:

 

לא! נדרשת התעודה המקורית. רק ברכב שבבעלות ארגון המעסיק קצין בטיחות בתעבורה ניתן להחזיק את צילום התעודה, מאושר בחתימתו ובחותמתו של קצין הבטיחות. בת אל הקשתה ושאלה: ואם אבדה לי תעודת המקור? מה עושים? תשובה: פונים לסוכן/ות הביטוח ומבקשים העתק. אל חשש, המשטרה אינה נוהגת לבדוק לאחרונה את תעודות הביטוח, והסיכוי שתקנסי או תעמדי לדין על אי נשיאת תעודה (למרות שאת חייבת) מזערי עד אינו קיים. אם חלילה תהיי מעורבת בתאונה - אני מאחל לך ובטוח שזה לא יקרה - תחסר לך התעודה לצורך הצגתה בפני המעורב האחר.


 היכן יישב הילד?

דיאנה ... שואלת: מאיזה גיל מותר להושיב ילד במושב הקדמי? 

תשובה:
על פי החוק מותר מגיל 0 ובלבד שהילד חגור במושב המתאים לגילו, בתנוחה הנדרשת (עד גיל שנה לפחות 
עם הגב לכיוון הנסיעה), ובתנאי שאין כרית אוויר במושב שלצד הנהג או שהיא נוטרלה.
א ב ל: בכדי למנוע ספק, למרות שמותר בקדמי, המושב האחורי בטוח יותר! 
על כן אנו ממליצים שהילד יישב במושב האחורי חגור ובמושב בטיחות כנדרש.

מי אחראי בנסיעה לאחור?
נהגת שגולשת באתר ב.ב.ד (שמה שמור במערכת) שואלת:
יצאתי ברוורס מחנייה בחניון תת קרקעי. התחלתי בנסיעה מספר סנטימטרים והבחנתי ב"פקק". 
החלטתי לצאת מהחניון ביציאה אחרת. עצרתי, חשבתי דקה אם כדאי או לא ואז העברתי לרוורס.
בעת הנסיעה לאחור - מדובר בסנטימטרים בודדים!!! הרגשתי שפגעתי ברכב שעמד מאחורי. הרכב "סוזוקי
בלנו" היה צמוד אלי ולא ראיתי אותו. הנזק שנגרם לרכב שעמד מאחורי: שבירת מסגרת מספר הרישוי
וסריטה בצבע של הפגוש. אינני יודעת מי האשם כי מצד אחד לא בדקתי אם עומד רכב מאחורי, מצד שני הרכב שעמד מאחורי היה כל
כך צמוד שלא ראיתי את אורות הרכב. מה החוק אומר?

 

תשובה:

גולשת יקרה, אנחנו מצטערים, את אשמה. תקנת התעבורה מס' 45 מורה: "נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר

שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע: (1) סיכון או פגיעה; (2) הטרדה או הפרעה". הטענה שלא ראית כי הרכב שמאחור היה קרוב אלייך לא תעמוד בשום מבחן. עם כל הכבוד, האחריות כולה

על הנוסע אחרונית. אם צריך, שיתכבד וייצא מרכבו כדי לראות מה קורה מאחור. לפעמים זה צינור מים

שעלול להיפגע, לפעמים זה ילד שקומתו נמוכה מגובהה של מכונית.


מסכים ברכב לעיני הנהג

שמואל ברוכיאל שואל: מה קובעות תקנות התעבורה ביחס להתקנת מסך מחשב, וידאו ודומיהם בטווח 
ראייתו של נהג הרכב?
 
תשובה:


תקנה 28א - תצוגה הנראית לעין:

(א) ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות

הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור.

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב או על מערכות תצוגה בכלי רכב המשמים את משטרת ישראל או את שירות הביטחון הכללי לצורך מילוי תפקידם או את צבא הגנה לישראל למטרה ביטחונית.

(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי השר ליתן היתר להפעלה למטרה בטיחותית של תצוגה הנראית לנהג גם בעת נסיעת הרכב, ובלבד שהתצוגה אינה מחייבת צפייה רצופה בה והנהג ברכב שבו מותקנת תצוגה כאמור קיבל הכשרה לשימוש בה תוך כדי נהיגה.

 


 


חוקיות התמרורים והסימונים בחניון פרטי

משה נקש שואל? מה אומר החוק לגבי התנהגות בחניון? מדובר בחניון תת קרקעי בבניין פרטי, המשמש 
למשרדים והמיועד למנויים ולמזדמנים בתשלום, בכניסה לחניון מוצבים מחסומים ושומרים. הרכבים חונים
בתיבות חניה מסומנות בגושי חניה. בין גושי החניה מעברים המאפשרים תנועה דו-סטרית, מפגשי 
המעברים יוצרים מעין צמתים.
כיווני הנסיעה במעברים מסומנים בחיצים הצבועים בצבע צהוב, כך גם מסומנים משולשים דמויי תמרור 
"תן זכות קדימה".
האם לרשות המקומית יש חובה או אחריות לגבי שטח פרטי?
האם לסימונים בחניון הנזכר לעיל יש תוקף משפטי מחייב?
בקרות תאונה על-פי מה נקבעת האשמה?

תשובה:

"דרך" היא כל מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בו - גם אם הזכות מוגבלת לאוכלוסייה 
מסוימת או נקנית בכסף (ראה כביש 6, למשל, או מנהרת הכרמל).
תמרורים חוקיים ובעלי תוקף משפטי רק אם הוצבו באישור ועל-פי הנחיית רשויות התימרור.
על בעלי או מנהלי המקום הפרטי לבקש תכנית תנועה מיועץ תנועה מוכר (מהנדס), להציגה 
לאישור רשות התימרור ולבצע את התימרור על-פי התכנית. או אז יהיה לתמרורים ולסימונים 
תוקף משפטי. 
יחד עם זאת אנו ממליצים לכול לנהוג לפי הסימונים והתמרורים גם במקום שאין ספק שלא הוצבו
כחוק, כדי למנוע כאוס.


 

שני ילדים נוספים במונית  

 

יעקב מורג שואל: תקנה 502 מתירה לנהג מונית להסיע שני ילדים שטרם מלאו להם 5 שנים נוספים למספר הנוסעים שנקבע ברישיון הרכב. כותרת התקנה: "מספר הנוסעים בנסיעת שרות", אולם גוף התקנה אינו מזכיר שההיתר ניתן לנסיעת שרות בלבד. האם על מונית שאינה פועלת בקו שרות אסור להסיע שני ילדים נוספים?

 

תשובה:

 

בהתייעצות עם הלשכה המשפטית של משרד התחבורה: בדרך כלל, אם יש סתירה בין נוסח התקנות לנוסח כותרת השוליים, נוסח התקנות גובר. לכן תקנה 502 חלה על כל המוניות.הבעל המסתכן ורעייתו הנמוכה

אזרחית (שמה שמור במערכת האתר) פנתה בבקשת עצות לעמותת אור ירוק. העמותה פנתה אלינו בבקשת תשובות:

1. בעלי מרבה לשלוח מיילים וס.מ.סים שקשורים בעבודה במהלך הנהיגה. הוא טוען שזה מותר כי הטלפון מונח על הסטנד. לי זה נראה ממש מסוכן כי כשהוא עושה זאת הרכב מרבה לנטות ימינה. האם זה אכן מותר?

2. אני נמוכה, וזקוקה בזמן נהיגה לכרית הגבהה (הרמת המושב ברכב שלנו לא מספיקה), היכן אוכל למצוא כרית הגבהה שתהיה בטיחותית? (באוטודיפו לא היה...), אבהיר רק שאני זקוקה להגבהה ולא רק כרית לנוחות, בגובה של 10 ס"מ לפחות. כיום אני משתמשת בכרית נוי רגילה וזה לא נוח, והבנתי שגם לא בטיחותי.

תודה רבה.  

 

תשובות:

1. הטלפון "על הסטנד" מאפשר דיבור בלבד. הסרת היד לשם משלוח מסרונים או אי-מיילים אסורה על-פי תקנה התעבורה 28(ב)(1) הקובעת:

"בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב-

(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב) לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s)".

2. אין כרית תקנית להגבהת נהג. המעשה הנכון ביותר הוא לנהוג ברכב המתאים לממדי גופו של הנוהג בו. 
יש מכוניות קטנות או אחרות שבהן ניתן (יותר ממכוניות רגילות) להתאים את המושב לנהג.

מדבקות לדיווח ומעקב (הידועות כנוהל 6) 
 

שאלת רבים: האם המשרדים העצמאים ו/או לקוחותיהם מחוייבים במדבקות המערכת לדיווח ומעקב?

 

תשובה:

הפנינו את השאלה לג'קי לוי, מנהל תחום קציני בטיחות בתעבורה, ולהלן התשובה:

כל רכב המחויב בפיקוח של קצין בטיחות מחויב במדבקה. המשרדים עצמם אינם מחויבים לספק את המדבקות, מספר מקוצר וכדומה. על בעלי הרכבים להתקשר עם ספקים חיצוניים העומדים בדרישות החוק והתקנה.

על בעל הרכב הרוכש את השרות מהספק החיצוני להודיעו להעביר את הדיווחים למשרד קציני הבטיחות המעניק לו את שרותי הבטיחות וההדרכה.


 

יותר ילדים במונית

שאלה החוזרת על עצמה לאחרונה (אין אנו יודעים מה עורר אותה. אולי יד המקרה): האם מותר להסיע במונית ילדים מתחת לגיל 5 מעל מספר הנוסעים הנקוב ברישיון הרכב, ואם כן איך מתייחס לכך הביטוח?

 

תשובה:

תקנה 502 דנה במספר הנוסעים בנסיעת שירות וקובעת: "לא יסיע נהג המונית יותר ממספר הנוסעים שנקבע ברישיון רכב, ואולם רשאי נהג המונית להסיע שני ילדים, שטרם מלאו להם חמש שנים, בנוסף על הנוסעים שמותר להסיע במונית לפי רישיונה, ובלבד שלא יסיע יותר מנוסע אחד במושב שליד הנהג".

 

על פי ההגדרה בתקנה 405, "נסיעת שירות" היא "נסיעה במונית בקו שירות שבעדה משלם כל נוסע בנפרד", כלומר, לא בנסיעות מיוחדות (ספיישל).

 

לגבי הביטוח: סעיף 15 בפקודת ביטוח רכב מנועי קובע רשימת הגבלות שאין להן תוקף כלפי צד שלישי ובהן "מספר האנשים המוסעים ברכב". כלומר, חברת הביטוח איננה רשאית להגביל את מספר הנוסעים. רק הרשום ברישיון הרכב ותקנות התעבורה הם הקובעים.

 

 


זכות קדימה במעגל כשאין תמרור

 

פאדל אלנגאגרה שואל: ידוע לכול שבכניסה למעגל תנועה עם תמרור המעגל המורה לתת זכות קדימה, חובה לתת זכות קדימה לרכב שבמעגל.

ואם אין תמרור מוצב בכניסה למעגל, ונגרמה תאונה בין רכב המקיף את המעגל לרכב שנכנס מימינו - מי האשם?      

תשובה: ראשית, אנו מקווים שהשאלה תיאורטית ולא תוצאה של תאונה. אם נגרמה תאונה, חסרים כמה פרטים כדי לקבוע את האשמה. כעקרון, מעגל תנועה כשלעצמו אינו קובע שיש לתת זכות קדימה לרכב שבמעגל. חובת מתן זכות הקדימה לרכב שבמעגל מעוגנת בתמרור 303 (לשעבר ב-48).

בכניסה לרוב המעגלים בארץ מוצב התמרור הנ"ל; אם לא, ואין תמרור אחר המורה לתת זכות קדימה - הנוסע במעגל חייב לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין. 

 


האם למורה הנהיגה מותר לדבר בטלפון?

מורה לנהיגה (שמה שמור במערכת) קבלה דו"ח (הזמנה למשפט) על שדברה בטלפון שהחזיקה בידה 
בזמן שיעור נהיגה.
שאלתה: האם הדו"ח תקין?

תשובה:

התשובה בסעיף 16לפקודת התעבורה הדן במורים לנהיגה:
(א) לא יעסוק אדם בהוראת נהיגה, אלא ברשיון מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאים שנקבעו.
(ב) מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לא ישתמש, בשעת הוראת נהיגה, בטלפון קבוע או נייד, אלא 
באמצעות דיבורית; בסעיף זה: 
"דיבורית"- התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח 
ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;
"טלפון"- מכשיר המיועד לתקשורת שיש בו לחצנים לחיוג. 

האם תמרור לקוי ולא ברור חוקי?

אסתר טורקניץ מחיפה קבלה דו"ח על עבירת חניה בעיר במקום, שלדברי הדו"ח, אבני השפה נצבעו אדום-לבן. 
לדברי הפונה הסימונים כלל אינם נראים ואף צרפה צילומים. בדעתה לבקש להישפט ושאלתה האם הסימון 
שאינו נראה חוקי?
             
                    מקום ה"פשע"
תשובה:

תקנה 22(א) לתקנות התעבורה, שכותרתה "ציות לתמרורים" קובעת: "עובר דרך חייב לקיים את ההוראות
הניתנות בתמרור, אולם תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין".
ה"דין" הוא תמרור על-פי שירטוטו בלוח התמרורים הרשמי - צבעיו ברורים ונראים היטב.


ס' 190א
 
רוני רוקח מבקש לדעת את פשר ההערה ברשיון הנהיגה: ר' לנהוג כיבוי אש מעל 12 ס'190א(א)(2)(3)? 

תשובה:
תקנה 190א לתקנות התעבורהמאפשרת לרשות הרישוי לתת היתר לנהיגת כלי רכב לצורך בדיקתם, כשהם 
בלא נוסעים או מטען. סעיפים (2) ו-(3) בתקנה זו מציינים רכב כיבוי אש, רכב חילוץ ורכב להובלת חומרים 
מסוכנים, עד ומעל 12 טון.
לפיכך בעל הרישיון רשאי לנהוג רכב כיבוי אש לשם בדיקה בלבד ולא בנסיעה מבצעית.
ובכדי למנוע כל ספק ההיתר לבדיקה, על-פי אותה תקנה, הוא למרחק שאינו עולה על 20 ק"מ מהמפעל 
שמטפל ברכב או מתקן אותו, ועליו לשאת שלט, כנדרש בתוספת לתקנות, המעיד שהרכב בנסיעת מבחן. 

מלגזה והמכוון בנהיגה לאחור

 

חיים ממברג שואל: האם חלה חובת מכוון למלגזה הנוסעת לאחור? על מי חלה האחריות במקרה של תאונת מלגזה בנסיעה אחורנית למרות שהיה מכוון?  

 

תשובה:

תקנת התעבורה 45 קובעת: "נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע: (1) סיכון או פגיעה; (2) הטרדה או הפרעה".

התקנה אינה מפרטת אילו אמצעי זהירות יינקטו ואינה מעלה צורך במכוון. זה נכון לכל סוג רכב, כולל מלגזה. עם זאת, אדם מכוון הוא אמצעי יעיל במסגרת אמצעי הזהירות ובלבד שיהייה בוגר, מכיר את פעולת הכלי, ובעיקר: הוא יודע היטב מה מתכוון המפעיל לעשות, יש ביניהם שפה משותפת בדיבור ובסימנים והוא נראה כל הזמן לעיני המפעיל. במקרה של פגיעה או תאונה האחריות כולה על הנהג/המפעיל. במקרה של הימצאות מכוון לא חלה עליו כל אחריות פלילית.מי חייב בהיתר לנהיגת/הפעלת מכונה ניידת?

שלום קגן שואל: בקשר לתקנה החדשה בנוגע למכונה ניידת, מי חייב בקורס ומי פטור, והאם הפטור לפטורים 
חייב להופיע ברשיון הנהיגה?

תשובה:
החל מה-22.6.12 חייבים בהיתר הניתן בעקבות קורס כל מפעילי המכונות הניידות, למעט בעלי רישיון נהיגה 
מדרגה C (משא מעל 12,000 ק"ג) או C+E (רכב מורכב ומחובר).

בעלי רישיון נהיגה מדרגה 1 או B רשאים לנהוג מכונה ניידת עד 13,999 ק"ג - עם ההיתר, כמובן.

בעלי רישיון נהיגה מדרגה C1 רשאים לנהוג מכונה ניידת עד 14,999 ק"ג - עם ההיתר, כמובן.

בעלי רישיון נהיגה מדרגה C או C+E רשאים לנהוג מכונה ניידת גם מעל 14,999 ק"ג - והם פטורים מן
ההיתר, כאמור. 

חדשות

 • יש חדשות

  עם תחילתה של שנת 2018 פורסמו כמה חדשות בדיני התעבורה ובתמרורים.

  קראו עוד...

  הסעות שיתופיות

  החל מ-10 בינואר 18 יורשו נהגי רכב פרטי להסיע נוסעים "בשכר" תמורת השתתפות הנוסעים בעלויות הנסיעה.

  קראו עוד...

  שינויים והוספות לתקנות

  ב-28.11.17 פורסמו שינויים והוספות לתקנות, בהם מחיקה סופית של הרכב הפרטי הדו שימושי, תיקון הטעות לגבי הסעת 19 נוסעים באוטובוס זעיר בידי בעל רישיון נהיגה למונית וקיצור תוקף רישיון הרכב למשאית 19 טון ומעלה.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות גם ברכב קל

  ב-9.11.17, פורסמה תקנת תעבורה חדשה, 364(ח) לפיה החל מ-1 בינואר 2018, לא יירשמו בישראל כלי רכב מסוג M1 ו-N1 (פרטי ומסחרי בעלי משקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג) אלא אם תותקן בהם מערכת בטיחות ("מובילאיי", "איווקס", "מובון"):

  קראו עוד...

  אורות גם ביום, תזכורת חורף:

  החל מיום רביעי הקרוב, 1 בנובמבר 2017, תחול החובה להדליק אורות גם ביום: את פנסי החזית ואו פנס תאורת יום* והפנסים האחוריים, עד 31 במרץ 2018, לפי הפירוט...

  קראו עוד...

  הנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכת בטיחות

  החל מ-25.9.17 ניתן לקבל הנחה בגובה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי השנתית, לכלי רכב שיותקנו בו מערכות בטיחות מצילות חיים.

  קראו עוד...

  המרה קלה של רישיון הנהיגה

  עולים חדשים, תושבים חוזרים ושוהים חוקיים אחרים המחזיקים ברישיון נהיגה תקף במדינת המוצא שלהם עם וותק של חמש שנים לפחות, רשאים מעתה לקבל רישיון נהיגה ישראלי...

  קראו עוד...

  חובת המוסך להשתמש בחלפים שמספק לו הלקוח

  תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (סירוב לתת שירות), פורסמו ב-27.8.17 ותחילתן ב-27.9.17, קובעות כי על מוסך לבצע פעולות ברכב תוך שימוש במוצר תעבורה (חלפים) שסיפק הלקוח.

  קראו עוד...

  הנפקת רישיונות רכב בסניפי הדואר

  החל מיום ראשון הקרוב, 20 באוגוסט 2017 ניתן יהיה להנפיק רישיונות רכב גם בסניפי דואר ישראל ברחבי הארץ. זאת, במסגרת הרחבת שיתוף הפעולה בין משרד התחבורה לדואר ישראל.

  קראו עוד...

  חדשות בעניין רישיונות נהיגה

  תיקונים אחדים הנוגעים לתוקפם של רישיונות נהיגה לזרים, המרת רישיונות נהיגה ובדיקות ראיה לבני 40 פורסמו ב-9.8.17

  קראו עוד...

  מחיר מרבי למערכת בטיחות 2,100 ש"ח

  משרד התחבורה קבע סכום מירבי של 2,100 שקלים, שיבואני המערכות יוכלו לגבות עבור התקנתן בכלי הרכב. יחד עם ההנחות שמעניקות חלק מחברות הביטוח, יזכה בעל הרכב להחזר מלא עבור התקנת המערכות.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה ללא חידוש עד סף זקנה

  בתכנית משרד התחבורה להעניק רישיון נהיגה לרכב פרטי ואופנוע עד גיל 70 ללא חידוש. מגיל 70 יידרשו בדיקות תקופתיות כנהוג היום.

  קראו עוד...

  לוחיות רישוי בנות 8 ספרות

  החל ב-9.7.17 ישראל עוברת ללוחית רישוי בת 8 ספרות. כל רכב חדש שיעלה על הכביש יקבל לוחית רישוי בת 8 ספרות, במקום 7 ספרות כיום.

  קראו עוד...

  שינויים והוספות לנקודות בעבירות תעבורה

  השינויים פורסמו ב-5 ביוני 2017, וייכנסו לתוקף ב-5 בינואר 2018. היכנסו לרשימה המעודכנת:

  קראו עוד...

  גושפנקא לשימושים בשול הדרך

  תקנה 33(ג) מתירה למי שלומד נהיגה או משתלם בנהיגה, כשהוא מלווה במורה נהיגה, לסטות לשול הדרך ולחזור לכביש על פי הוראת מורה הנהיגה. עתה נוספו עוד שתי הרשאות לנהיגה (או מעבר) בשול הדרך.

  קראו עוד...

  חדשות בתקנות:

  ב-28.2.17 פורסמו תקנות חדשות: 1. הגדרת יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים; 2. רכב זעיר; 3. חובת מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידים.

  קראו עוד...

  החלפת לוחית זיהוי ללא תשלום

  עקב סערה זוטא שהתעוררה ברשתות החברתיות, אנו מבקשים להזכיר ולהדגיש: הוראת נוהל מס' 31 של אגף הרכב ושרותי תחזוקה מורה למכוני הרישוי להחליף לוחית זיהוי שאינה תקינה בחדשה ללא תשלום.

  קראו עוד...