פסקי דין בתעבורה

 

בית המשפט 

    

 

            

 

איסור מינהלי על שימוש ברכב
 
תיק  בא"ש 2584-10-20 בבית משפט השלום לתעבורה בירושלים בפני כבוד השופט, סגן הנשיא נאיל מהנא.
 
דיון בבקשה לביטול הודעת איסור שימוש שהוטלה על רכב הרשום על שמה של המבקשת, ואשר לטענתה נלקח על ידי בנה שנהג ברכב ללא קיום חובת הליווי.
 
השתלשלות העניינים
על פי חומר החקירה עולה כי ביום 09.10.20 בשעה 17:44, נעצר הרכב שבבעלות המבקשת כשהוא נהוג על ידי בנה ליד מחסום קורונה. בבדיקה נמצא כי הוא מסיע 3 נוסעים, כאשר אביו יושב במושב שלצדו והוא פסול לנהיגה. בנוסף התברר כי הנהג הוציא רישיון נהיגה לפני חודשיים והוא חייב מלווה על פי הגדרתו בפקודת התעבורה.
לאחר שימוע שנערך לנהג במקום בדבר איסור מנהלי על שימוש ברכב, הורה קצין המשטרה על איסור מנהלי על שימוש ברכב למשך 30 ימים.
 
העתירה תגובת המשיבה
עתה עותרת המבקשת, שהינה בעלת הרכב, לביטול החלטת הקצין לאסור את השימוש ברכב. לטענתה, הרכב משמש אותה לצורכי המשפחה שכן היא הנהגת היחידה בבית שדואגת לענייני המשפחה במיוחד בתקופה זו של הקורונה.
ב"כ המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, לא נפל פגם בהחלטת הקצין וכי מדובר בסנקציה שמוטלת בעבירה זו אשר מצדיקה את התכלית החקיקתית הנוגעת לאיסור השימוש ברכב.
 
בית המשפט פסק כלהלן:
סעיף 57ב(ב) לפקודת התעבורה מסמיך את בית המשפט להורות על ביטול איסור השימוש אם נוכח כי התקיים אחד מאלה: הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו; או מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה.
בענייננו, בית המשפט לא השתכנע כי הרכב נלקח מהמבקשת ללא ידיעתה וללא הסכמתה ויש להניח כי המבקשת מסרה את הרכב לבנה בהסכמתה המלאה שכן מי שנמצא עימו ברכב היה בעלה ושני קטינים קרובי משפחה. בנוסף, המבקשת לא עשתה כל שביכולתה כבעלת הרכב כדי למנוע את העבירה.
יתרה מזאת, לא נמצאו נסיבות אחרות המצדיקות ביטול איסור השימוש ברכב. העובדה שמדובר ברכב המשמש את המשפחה וכי היא בעצמה הנהגת היחידה בבית אינה מצדיקה ביטול איסור השימוש. מדובר בעבירה חמורה של נהיגה ללא מלווה על שני גווניה, אשר מסכנת את הנהג ואת יתר משתמשי הדרך במיוחד בתקופה של נהיגה בשלושת החודשים הראשוניים אשר מחייבת ליווי צמוד לנהג חדש צעיר.
 
החלטה (קיצור דברי השופט)
לא השתכנעתי כי הרכב נלקח מהמבקשת ללא ידיעתה וללא הסכמתה ויש להניח כי המבקשת מסרה את הרכב לבנה בהסכמתה המלאה שכן מי שנמצא עימו ברכב היה בעלה ושני קטינים קרובי משפחה. בנוסף, לא השתכנעתי כי המבקשת עשתה כל שביכולתה כבעלת הרכב כדי למנוע את העבירה.
בענייננו, טענת המבקשת כי היא ביקשה מהבן לנהוג ברכב עם מלווה כחוק היתה טענה בעלמא שכן לא צויין מיהו המלווה וממילא אביו ישב ברכב לצדו כאשר הוא פסול למשך 15 שנים ושני בני משפחה נוספים ישבו במושב האחורי. כלומר מלבד חובת הליווי הצמוד בשלושת החודשים הראשונים, הרי הנהג הסיע ברכב שלושה נוסעים נוספים בהיותו נהג חדש צעיר.
בנסיבות אלה, אני סבור כי המבקשת לא עשתה כל שביכולתה כדי למנוע את העבירה ואין דיי בטענה כי הרכב משמש אותה לצורכי המשפחה.
 יתרה מזאת, לא מצאתי קיומן של נסיבות אחרות המצדיקות ביטול איסור השימוש. העובדה שמדובר ברכב המשמש את המשפחה וכי היא בעצמה הנהגת היחידה בבית אינה מצדיקה ביטול איסור השימוש.
מדובר בעבירה חמורה של נהיגה ללא מלווה על שני גווניה, אשר מסכנת את הנהג ואת יתר משתמשי הדרך במיוחד בתקופה זו של נהיגה בשלושת החודשים הראשוניים אשר מחייבת ליווי צמוד לנהג חדש צעיר.
בנסיבות אלה ולאור הנימוקים שמניתי לעיל לא מצאתי נסיבות המצדיקות ביטול איסור השימוש.
 
סיכום
לא מצאתי כי נפל פגם בהחלטת הקצין לאסור את השימוש ברכב לתקופה של 30 ימים ומשלא מצאתי כי קיימות נסיבות המצדיקות ביטול הודעת איסור השימוש או קיצור התקופה,  אני מורה על דחיית הבקשה.
 


 
אחריות "בעל" הרכב
תיק רע"פ  6529/20 בבית המשפט העליון, לפני כבוד השופט י' אלרון
ההחלטה ניתנה ב-15.10.20.
 
המבקשת לערער בפני בית המשפט העליון - חברה להשכרת רכב - הורשעה בהיעדרה בארבעה כתבי אישום שונים המייחסים לה נהיגה במהירות מופרזת, עצירת רכב באופן שיש בו משום הפרעה לתנועה והעמדת רכב על מדרכה במקום שלא הוסדר להעמדת רכב והחנייתו. 
בגין עבירות אלו גזר בימ"ש השלום לתעבורה על המבקשת קנסות מוגדלים במסגרת ארבעה פסקי דין שונים.
המבקשת הגישה בקשות לביטול ארבעת פסקי הדין, בטענה כי לא נמסרו לה זימונים לדיונים, אחרת הייתה מתייצבת לדיון. בימ"ש השלום דחה את כל הבקשות.
בקשות לעיון חוזר בהחלטות אלו נדחו אף הן. ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורי המבקשת על החלטות אלו. מכאן בקשת הערעור בפני בית המשפט העליון. 
 
ביהמ"ש העליון דחה את הבקשה בקבעו כי המבקשת, חברת השכרת רכבים, הורשעה בהיעדרה בארבעה כתבי אישום שונים.
בגין עבירות אלו, גזר בית משפט השלום על המבקשת קנסות מוגדלים בסכום כולל של 7,000 ש"ח במסגרת ארבעה פסקי דין שונים. 
 
ביום 29.3.2020, הגישה המבקשת בקשות לביטול ארבעת פסקי הדין שניתנו בעניינה על ידי בית משפט השלום, בטענה כי לא נמסרו לה זימונים לדיונים, ואילולא כן הייתה מתייצבת לדיון.  
בית משפט השלום דחה את כל ארבע הבקשות בקובעו, ביחס לכל אחד מהתיקים, כי קיימים בהם אישורים לכך שזימונים לדיונים שהתקיימו נמסרו כדין, וכי לא נגרם למבקשת עיוות דין המצדיק את ביטול פסקי הדין. בקשות לעיון חוזר בהחלטות אלו, אליהן המבקשת צירפה את פרטי הנהגים שביצעו את העבירות, נדחו אף הן – כולן ביום 30.3.2020.
 
ערעור בפני בית המשפט המחוזי
בפסק דינו מיום 21.7.2020, דחה בית המשפט המחוזי את ערעורי המבקשת על החלטות אלו, בתום דיון שבמסגרתו דן בארבעת הערעורים יחד. 
במסגרת זאת, נקבע בין היתר כי קיימים בתיק אישורי מסירה מהם עולה כי הזימונים לדיונים בעניינה של המבקשת נמסרו כדין לנציגיה, וכי טענות המבקשת אינן נסמכות על כל ראייה שהיא. מנגד, המבקשת לא הציגה נימוק של ממש לכך שלא התייצבה לדיון – ועל כן דחה בית משפט השלום את בקשותיה לביטול פסקי הדין שניתנו בהעדרה. 
טענת המבקשת אשר לפיה נגרם לה עיוות דין מאחר שהעבירות לא בוצעו על ידי גורם מטעמה, אלא על ידי לקוחותיה אשר שכרו את רכביה – נדחתה אף היא. נקבע כי סעיף 229(א)(1) לחוק סדר הדין הפלילי מסדיר מצב עניינים זה ומאפשר להמיר את הקנס על שם מי שנהג ברכב בתוך סד זמנים מוגדר – אולם המבקשת לא עשתה כן. 
 
בקשת רשות ערעור בפני בית המשפט העליון
החלטה:
בבקשתה, טוענת המבקשת כי הזימונים לדיונים שהתקיימו בעניינה בבית משפט השלום לא נמסרו למען הנכון, ועל כן חזקת המסירה הקבועה בחוק, אינה חלה במקרה דנן. לשיטתה, טענה זו מעוררת סוגיה עקרונית המצדיקה מתן רשות ערעור. 
לצד זאת, טוענת המבקשת כי נגרם לה עיוות דין המצדיק גם הוא מתן רשות ערעור "בגלגול שלישי", שעה שהורשעה בגין עבירות שבוצעו על ידי אחר, ואף הוטל עליה קנס מוגדל. 
שופט בית המשפט העליון, לאחר שעיין בבקשה הגעת לכלל מסקנה כי דינה להידחות. 
טענות המבקשת בנוגע לפרשנותה של חזקת המסירה אינן מעוררות כל סוגיה עקרונית, אלא מתייחסות לשאלות שבעובדה באשר לאופן מסירת הזימונים לדיונים – אשר הוכרעו זה מכבר בהחלטות הערכאות הקודמות. 
כמו כן אין בית המשפט סבור כי קיים חשש לעיוות דין בעניינה של המבקשת. 
סעיף 27ב לפקודת התעבורה, מורה כי רואים את בעל הרכב כמי שביצע את עבירת התעבורה שנעברה ברכב, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב. 
 
כפי שהדגיש בזמנו השופט א' ברק בעניין ע"פ 3027/90:
"כאשר לבעל הרכב מספר ניכר של כלי-רכב, יש הנחה, כי בעל הרכב יודע מיהו הנוהג וצריך לדעת לזהותו: עליו לשמור על זהות הנוהג, ואם הוא נמנע מכך, רואים אותו עצמו כאילו נהג ברכב. אחריות זו היא אחריות פלילית-אישית מוחלטת. היא אישית, שכן הבעלים נמצא אחראי בגין מחדליו באי-ידיעה על דבר זהותו של הנוהג ובאי-שמירת רישומים בעניין זה. אין זו אחריות פלילית שילוחית, שכן הבעלים אחראי גם אם אין לו כל קשר עם הנוהג. אכן, הבעלים משתחרר מאחריותו דווקא כאשר בידו לזהות את הנוהג בפועל, גם אם נוהג זה הוא עובד או שלוח. האחריות אינה מבוססת - כפי שהאחריות השילוחית מבוססת - על יחס משפטי, הנראה למשפט כרלוואנטי, בין הבעלים לבין מי שנוהג בפועל. 
רציונל זה מתחזק ביתר שאת מקום שמדובר בחברה שכל עיסוקה הוא השכרת רכבים וניתן לצפות כי בידיה מערך מתאים לניטור קנסות המוטלות על שוכרי הרכב והמרתם על כתפי הלקוחות." 
 
משנמנעה המבקשת לערער מלהצביע על זהות הנוהגים ברכביה בפרק הזמן הקבוע בפקודת התעבורה, ולא התייצבה לדיון בעניינה בפני בית המשפט לתעבורה ללא טעם של ממש – השופט אינו סבור כי נגרם לה עיוות דין המצדיק מתן רשות ערעור "בגלגול שלישי".
 
כאמור: בקשה הערעור נדחתה. 


 
נגע בטלפון וזוכה הערת מערכת אתר ב.ב.ד: לא סופי
 
תת"ע 12593-02-19 בבית משפט השלום לתעבורה בחיפה בפני כבוד השופט אור לרנר.
 
הנאשם הואשם בעבירה של אי אחיזת הגה בשתי ידיים, בניגוד לתקנה28(א) לתקנות התעבורה.
בתאריך 25.9.18 , בסמוך לשעה 17:44 נסע הנאשם בכביש 22 ונגע נגיעות חזרות ונשנות במכשיר הטלפון שלו, אשר היה במתקן, בעוד מבטו מופנה למטה וימינה לכיוון המתקן, במהלך כ 10 שניות.
הנאשם כפר באשמה וטען כי הנסיבות אותן ציין השוטר אינן מגלות עבירה, שכן הטלפון היה  במתקן קבוע ברכב. לטענתו אין עבירה של הסטת מבט ומותר לנהג להשתמש בטלפון המותקן ברכב וללחוץ על המקשים.
 
בהכרעת דין ארוכה ומנומקת, שניתנה ב-5.10.20, קבע השופט כי תקנה 28(ב) אינה אוסרת שימוש בטלפון ברכב שעה שהוא קבוע בדיבורית ("דיבורית" - התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו). לפי השופט תקנת משנה זו גוברת על תקנה 28(א) האוסרת הסרת יד מההגה שלא לשם להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.
 
הערת מערת האתר: מכיוון שהחלטת בית משפט שלום לתעבורה אינה מחייבת שופטים אחרים, אפילו לא את היושב בדין באולם הסמוך לאולמו של השופט בעל הפסיקה הנ"ל, אין למהר ולקבוע – כפי שנהגו אחדים בתקשורת וברשתות החברתיות – שמעתה מותר להסיר יד מההגה לעברו של טלפון בדיבורית.


 

 

נהיגת רכב תפעולי מחייב רישיון נהיגה או היתר

תיק תע"א 906-09-16 בבית משפט השלום לתעבורה בעכו, בפני השופטת אסתר טפטה–גרדי. הכרעת הדין ניתנה ב-20 יולי 2020.

 

האישום

 

נגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין עבירות של נהיגה בזמן פסילה, בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה , נהיגה ללא רישיון נהיגה, בניגוד לסעיף 10(א) לפקודה, ונהיגה ללא תעודת ביטוח תקפה, בניגוד לסעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי.

על פי התמצית העובדתית, ביום 29.8.16, סמוך לשעה 11:45, נהג הנאשם ברכב חשמלי. אותה עת נהג כשהוא פסול מנהיגה מיום 3.1.16, למשך 20 חודשים.

 

גדר המחלוקת

התביעה גורסת שהנאשם נהג ברכב תפעולי, מסוג "מרשל", העונה על הגדרת "רכב מנועי" בפקודת התעבורה, ועל כן נדרש לנהיגה בו רישיון נהיגה. בעת הארוע, נטען, הנאשם לא היה מורשה לנהיגה, נהג בפסילה, וללא תעודת ביטוח תקפה.

הנאשם טוען, מנגד, שלא הוכח שהרכב בו נהג הוא "רכב מנועי", כהגדרתו בפקודת התעבורה, ומכאן שלא נדרש לנהיגה בו רישיון נהיגה, וכפועל יוצא לא ביצע את העבירות המיוחסת לו, ויש לזכותו.

 

דיון והכרעת השופט (תמצית):

"לאחר שהאזנתי לטיעוני ב"כ הצדדים, שמעתי את העדים לפני, ועיינתי בחומר הראיות, מצאתי שהוכח לפני, מעבר לכל ספק סביר, שהנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום, מהנימוקים שיפורטו מטה.

השוטר, בוחן תנועה, ערך דוח על האירוע מיד לאחר התרחשותו. מהדוח עולה שבעת שנהג בניידת, כששוטר נוסף לצידו, ברחוב הפנימי, בכפר מג'ד אלכרום, ממזרח למערב, חלף על פני הדואר, והבחין ברכב תפעולי נוסע לפניו. צוין שהשוטר ראה את נהג הרכב מחזיק מכשיר טלפון ביד שמאל, צמוד לאוזן שמאל, וכרז לנהג לעצור בצד הדרך. השוטר ניגש לרכב התפעולי, הנהג היה לבד ברכב. לדרישת השוטר להצגת רישיונות ותעודת זהות ציין הנהג שאין לו רישיון נהיגה, ואין ברשותו תעודת זהות. השוטר הודיע לנהג שהוא מעוכב לתחנה לצורך זיהוי.

לשאלת הסנגור, הבהיר השוטר בעדותו, שבעת שחקר את החשוד ידע שמדובר ברכב תפעולי. כשנשאל האם בדק בכניסה לרחוב בו נעצר הנהג האם קיים תמרור 439 (תמרור נדרש בכניסה לאזור רכב תפעולי. מערכת האתר) השיב: 'מדובר במקום מרכזי בכפר, סמוך לדואר, אין מדובר בשטח תפעולי, מה עוד ששטח כזה צריך להיות מגודר ומסומן'.

גרסתו המרכזית של הנאשם היא שלא ידע שלרכב החשמלי בו נהג נדרש רישיון נהיגה."

 

      

תמרורי 439 מותאמים לאזור רכב תפעולי

 

האם הנאשם נהג ב"רכב מנועי" כהגדרתו בפקודת התעבורה?

"ההגנה טוענת שלא הוכח שהנאשם נהג ב"רכב מנועי", המחייב רישיון נהיגה, ומכאן שלא ביצע את העבירות שמיוחסות לו. צוין שפקודת התעבורה מגדירה "רכב מנועי" כרכב שנע בכוח מכני, ומהמסמכים שערך השוטר עולה שאין מדובר ברכב מסוג זה."

 

הגדרת "רכב חשמלי" ו"רכב תפעולי"

"סוג הרכב בו נהג הנאשם הוגדר בדוח כ'רכב חשמלי'. בנסיבות המקרה ציין השוטר בדוח שהנאשם נהג ב'רכב תפעולי'.

תקנה 1 לתקנות התעבורה מגדירה 'רכב חשמלי' - רכב מנועי המונע במנוע חשמלי;

'רכב תפעולי' כהגדרתו בסעיף 95א לתקנות התעבורה הוא 'רכב כמשמעותו בפקודה'. הווה אומר, רכב תפעולי עונה להגדרת 'רכב' שבפקודה."

 

בפקודת התעבורה בסעיף 1 נקבע:

"'רכב' - רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת-אופן, ולמעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו כולן או מקצתן;

'רכב מנועי' - רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא, ולרבות תלת אופנוע ואופנוע עם רכב צדי או עם גרור או בלעדיהם ולמעט רכב הנגרר על ידי רכב מנועי;

עולה מהאמור שעל פי הפקודה 'רכב חשמלי' ו'רכב תפעולי', הם רכבים המונעים בכוח מיכני.

הוראת סעיף 10 (א) לפקודת התעבורה קובעת ש'לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון זולת אם פוטר מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר'".

קרי, הפעלת רכב מנועי מכל סוג דורש רישיון נהיגה, כקבוע בסעיף 10 לפקודת התעבורה, אלא אם מחוקק המשנה החריגו מחובת רישיון נהיגה.

מחוקק המשנה מצא מקום להחריג את הצורך ברישיון נהיגה לשני סוגי רכבים, קלנועית ורכינוע. ברכבים אלה לא נדרש רישיון נהיגה. יצוין שעיון בתקנות התעבורה מעלה שהרכב עליו נהג הנאשם אינו מתאפיין במאפיינים של הקלנועית או הרכינוע.   

בנסיבות אלו ניתן לקבוע שהרכב בו נסע הנאשם הינו כלי רכב מנועי שלא הוחרג ע"י המחוקק ולכן נדרש רישיון נהיגה.

ממסמך משרד הרישוי מיום 3.8.16 עלה שהנאשם אינו מופיע בקובץ מחזיקי רישיונות נהיגה. קרי, בנסיבות המקרה נהג הנאשם ללא רישיון נהיגה, על רכב שמצריך רישיון נהיגה.

זאת ועוד, מגזר הדין בתיק ת"ע 3968-08-15, מיום 3.1.16 עולה שהנאשם נפסל לתקופה של 20 חודשים. מכאן, שבעת הארוע, 29.8.26, הנאשם נהג בפסילה."

 

האם הנאשם נהג ב"אזור רכב תפעולי"?

"הרכב החשמלי, בו נהג הנאשם, משמש, מעבר להיותו "רכב מנועי", כ"רכב תפעולי". תקנה 95א לתקנות התעבורה קובעת, בין היתר, שרכב תפעולי הוא רכב שמותר להפעילו אך ורק ב"אזור רכב תפעולי".

'איזור רכב תפעולי' הוגדר בתקנה 95א - איזור שבו מופעל רכב תפעולי ואשר בכניסה אליו וביציאה ממנו הוצב, באישורה של רשות התימרור המקומית, תמרור 439 האחד מציין כניסה לאיזור רכב תפעולי והאחר מציין את היציאה ממנו.

תקנה 95ד לתקנות התעבורה קובעת שרכב זה יש להפעיל באזור רכב תפעולי ובלבד שנתקיימו התנאים המצוינים בתקנה כלהלן:

(1) ניתן לגבי הרכב התפעולי, לפי סוגו, היתר להפעלתו מאת המפקח על רכב תפעולי ובהתאם לתנאים שבהיתר;

(2) בידי נוהג או מפעיל הרכב התפעולי רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב הנהוג או המופעל על ידו או היתר לנהיגתו שניתן מאת המפקח על רכב תפעולי;

(3) לגבי הרכב התפעולי ניתנה תעודת ביטוח בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי.

עולה, אפוא, שהרכב החשמלי בו נהג הנאשם, המשמש כ'רכב תפעולי', ניתן לתפעלו באזור רכב תפעולי בלבד, ובלבד שניתן היתר להפעלתו על ידי מפקח על רכב תפעולי ובידי הנוהג בו רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב הנהוג או היתר לנהיגתו שניתן על ידי המפקח. כמו כן, נדרשת תעודת ביטוח בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי. נהיגה מחוץ לאזור התפעולי אסורה למעשה.

מתקנה 180(א)(1) לתקנות התעבורה, שעניינה רישיון נהיגה מדרגה B, עולה כי לרכב זה נדרש רישיון נהיגה מדרגה B. לשון התקנה:

'180(א) רישיון נהיגה דרגה Bהוא רישיון לנהוג –

(1)   ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ושמספר הנוסעים בו מלבד הנהג אינו עולה על 8, ולמעט מונית, רכב סיור ואוטובוס ציבורי'.

עולה מהאמור שבהתאם לחוק ניתן לנהוג ברכב החשמלי ב'שטח תפעולי' בלבד, כשלנהג רישיון מדרגה B, או, לחלופין, היתר מיוחד לנהיגה באזור רכב תפעולי, מטעם המפקח על אזור רכב תפעולי."

 

סיכום:

"בהינתן האמור, ולאחר ששמעתי את הצדדים והתרשמתי מעדותם לפניי, החלטתי להרשיע את הנאשם בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה, וללא תעודת ביטוח תקפה." 

 

 

האם "שבתות וחגים" כוללים גם את יום השישי?
 
תת"ע 2769-11-18 בבית משפט השלום לתעבורה בירושלים, בפני כבוד השופטת שרית זוכוביצקי-אורי. הכרעת הדין ניתנה ב-12 ינואר 2020.
 
נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של אי ציות לתמרור 401 בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. על פי כתב האישום, הנאשם נכנס עם רכבו ביום שישי בשעה 20:18 לדרך בה מוצב תמרור 401 (כביש סגור לשני הכיוונים) אשר תחתיו מוצב תמרור 349 עליו נכתב "שבתות וחגים". המחלוקת היא בשאלה משפטית, האם תמרור 401 שמתחתיו מוצב תמרור 439 ובו נכתב "שבתות וחגים" משמעו, כטענת המאשימה, איסור כניסה לדרך בה הוצב, מיום שישי עם כניסת השבת ועד יום שבת בצאת השבת או, כטענת הנאשם, ביום שבת.
האישום
נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של אי ציות לתמרור 401 בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה, ביום 22.12.2017.  
אין מחלוקת, כי הנאשם נכנס  עם רכבו לדרך בה מוצב  תמרור 401 אשר תחתיו מוצב תמרור 349 עליו נכתב "שבתות וחגים". הנאשם נכנס לדרך ביום שישי בשעה 20:18 בערב.
המחלוקת היא בשאלה משפטית,  האם תמרור 401 שמתחתיו מוצב תמרור 439 ובו נכתב "שבתות וחגים" משמעו, כטענת המאשימה, איסור כניסה לדרך בה הוצב, מיום שישי  עם כניסת השבת ועד יום שבת בצאת השבת או, כטענת הנאשם, ביום שבת והאם הוראות התמרור הקובעות את האיסור הפלילי הינן ברורות ונהירות, באופן שאינו משתמע לשתי פנים.
 
דיון והכרעה 
על פי הודעת תשלום הקנס בתאריך 22.12.2017 בשעה 20:10, נהג הנאשם מכיוון הרובע היהודי לכיוון בתי מחסה בירושלים, כאשר משני צדי הכביש מוצב תמרור האוסר על כניסה למקום בשבתות ובחגים. ביום ביצוע העבירה נכנסה השבת בירושלים בשעה 16:05. 
בהתאם ללוח התמרורים הרשמי פירושו של תמרור 401 הוא "כביש סגור בשני הכיוונים בפני כל רכב" ופירושו של תמרור 439 הוא "תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר, יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו". 
המחלוקת בין הצדדים הינה באשר למסר המחייב בתמרור 439 בו נכתב "שבתות וחגים". 
סעיף 22(ב) לחוק העונשין הקובע כי:
"לא יישא אדם באחריות לפי סעיף זה אם נהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שניתן למנוע את העבירה. הטוען טענה כאמור – עליו הראיה".
דהיינו, על אף שקיימת חזקה לאשמתו, רשאי נאשם לערער אחר הנחה מקדמית זו, ותהיה לו הגנה טובה אם יעלה בידו להראות כי לא הייתה לו מחשבה פלילית ואף לא רשלנות עת ביצע המעשה, וכן כי עשה כל שלאל ידו כדי למנעו. 
 
פרשנות המונח "שבת":
המונח "שבת" לא הוגדר בחקיקה, ולכן יש להכריע בסוגיה על-פי פרשנות המבוססת על הדין ופסיקה.  
סעיף 34כא לחוק העונשין, קובע : 
"ניתן דין לפירושים סבירים אחדים לפי תכליתו, יוכרע העניין לפי הפירוש המקל ביותר עם מי שאמור לשאת באחריות פלילית לפי אותו דין".
פרשנות המילה "שבת" כיום השביעי בשבוע. בסעיף 3 לחוק הפרשנות, מוגדר המונח "יום": "תקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו". 
בתמרור נשוא המחלוקת  כתוב "שבת" ולא "יום שבת". בהנחה שהכוונה הייתה  ליום שבת המתחיל מחצות הלילה של יום שישי ועד חצות הלילה של יום שבת חל האיסור על כניסת רכב לדרך גם במוצאי השבת. לטענת הנאשם, איסור נסיעה בשבת בבוקר עד הערב נקבע לאור העובדה שמדובר ברחוב צר אשר יש בו תנועה מרובה של הולכי רגל בשעות אלה. הנאשם הוסיף כי אין הכוונה לאסור נסיעה בערב שבת. 
על אף שהנאשם לא הצביע על הסבר המצדיק איסור הכניסה לדרך רק ביום שבת ולא ביום שישי אין לשלול את התכלית עליה הצביע הנאשם להצבת התמרור שכן ניתן להניח שזו אחת התכליות להצבת התמרור. 
נוכח הקושי לאזן בין  שתי התכליות שנטענו על-ידי הצדדים, ראוי  לבחון האם מדובר במסר שאינו משתמע לשתי פנים.
נוכח מאפייניה של העבירה המיוחסת לנאשם, ראוי כי הרשות שהציבה את התמרור תנסח את הוראותיו באופן שאינו משתמע לשתי פנים כך שלא יעלה ספק בקרב ציבור הנהגים בקיום הוראותיו. 
 
ברע"פ 2862/15 אזרח נגד עיריית תל אביב-יפו מיום 15.6.2016 קבע בית המשפט העליון: 
"יש לדעתנו מקום כי העירייה תשוב ותיתן דעתה לתמרורים הללו ושכמותם ולניסוחם, כדי להקל על הבאים בשערי העיר, כך שהכתוב יהא בהיר עד תום לכולי עלמא, וכדי שככל שהיא אוכפת - יהא הדבר ללא עוררין".
וכפי שקבע כב' השופט פרי ב(ת"א)33748161: "...תמרורים סותרים או מסרים מבלבלים שנועדו להעביר מסר לאזרח  - מקימים בהחלט הגנה, ולו ספק בשיטת משפטינו".
 
המסר המצוין בתמרור דנן אינו ברור דיו, דבר המעורר ספק באשר לאשמתו של נאשם בגין עבירה של אי ציות לתמרור בהתאם לסעיף 22(א) לתקנות התעבורה. 
במקרה דנן ישנה אפשרות שאינה בלתי סבירה להבין את המסר על התמרור לפיה לא קיימת הגבלה לכניסה לדרך בה הוצב ביום שישי במיוחד כאשר מדובר ברכב החולף על פני התמרור ומשכך מחייב קליטה מהירה ומיידית של המסר.
בהקשר זה יצוין  שגם השוטר שהעיד אמר בעדותו כי היות והוא אינו מקומי ייתכן שהוא בעצמו היה טועה בכניסה באותם הזמנים. 
משכך, סבור בית המשפט כי המסר "שבתות וחגים" בתמרור 439 אינו חד משמעי  ומאפשר יותר מפרשנות אחת,  באופן המעלה ספק לטובת הנאשם. 
 
לאור האמור מצא בית המשפט לזכות את הנאשם מחמת הספק מעבירה של אי ציות לתמרור 401 בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.


 
 
לא ציית לשוטר בניידת סמויה וזוכה
 
תת"ע 11918-11-18 בבית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע, בפני כבוד השופט אלון אופיר. הכרעת הדין ניתנה ב-15 ספטמבר 2019.
 
מעשה שהיה כך היה
כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה בניגוד לתקנה 23(א)(2) בתקנות התעבורה – אי ציות לאות שוטר במדים. הנאשם כפר באישום המיוחס לו וטען כי עצר את רכבו מיד כאשר הבין שהמדובר בשוטר המורה לו לעצור.
בהתאם לעדותו של השוטר שביצע ביום האירוע אכיפה של עבירות מהירות עם מכשיר מסוג "דבורה", בעודו מפעיל המכשיר מתוך ניידת סמויה (ניידת ללא כל סימן חיצוני המאפיין אותה כרכב משטרתי), במהלך מדידת המהירות "נעל" את רכב הנאשם כמבצע עבירת מהירות לכאורה, ולאחר נעילה זו יצא למרכז הכביש על מנת לסמן לו לעצור. הנאשם לא עצר והמשיך בנסיעה.
השוטר נכנס לניידת הסמויה, דלק אחר רכב הנאשם והורה לו לעצור באמצעות מערכת הכריזה.
הנאשם עצר מיד את רכבו.
מאחר והמהירות הנמדדת שלכאורה "ננעלה" במכשיר הדבורה נמחקה מהמכשיר, החליט השוטר שלא לייחס לנאשם עבירת מהירות בכתב האישום, אך ייחס לו עבירה של אי ציות לאות שוטר במדים כתוצאה מאי עצירתו המידית במקום.
הנאשם בתגובתו המידית לשוטר, בישיבת ההקראה בפני בית המשפט ובמהלך עדותו הראשית טען בתוקף כי לא הבין שהמדובר בשוטר היוצא למרכז הכביש ומורה לו לעצור.
הנאשם הבהיר כי לא ראה כל ניידת משטרה לצד האדם שיצא למרכז הכביש (בדיעבד השוטר), לא ניתן היה להבין כי המדובר באיש לובש מדים שכן מי שיצא למרכז הכביש לבש אפוד זוהר צהוב כפי שלובשים נהגים בעת תקלה עם רכבם.
במהלך עדותו הסביר הנאשם כי מאחר ובאותה תקופה היו בנגב מספר אירועים של גניבת רכבים לאחר שנהגים תמימים נעצרו לסייע למתחזים עם תקלות ברכבם, חשש הנאשם כי המדובר באירוע דומה ובחר שלא לעצור.
ברגע שהבין כי הרכב שמאחוריו הוא ניידת, מיד עצר רכבו כמבוקש ממנו על ידי השוטר.
לתמיכה בעדותו העיד הנאשם מטעמו את אמו המבוגרת שהייתה עמו ברכב בזמן האירוע, וכן הגיש סרטון אשר צולם על ידו מיד כאשר נעצר על ידי השוטר, ובו מראה הנאשם את האופן בו היה לבוש השוטר וכן את השיח שבין הצדדים מיד לאחר האירוע.
 
הכרעת הדין – מדברי השופט:
"אין חולק כי בפרשה זו הפעיל השוטר מכשיר "דבורה" מתוך רכב משטרתי סמוי שלא היה לו כל מאפיין חיצוני כרכב משטרה. רכב זה חנה בצד הדרך באופן שבאופן סביר יכול היה להיחשב על ידי אדם סביר מן הישוב כרכב שיש לו תקלה כזו או אחרת כפי שטען הנאשם.
אין חולק כי השוטר בחר לצאת למרכז הכביש כדי לסמן לנאשם לעצור ובעשותו כן היה לבוש מדים כהים ועליהם ווסט צהוב זוהר הדומה מאד לווסט אותו נושא ברכב כל נהג סביר מן הישוב ואף לובש את אותו הווסט בשעת טיפול בתקלה ברכב.
בהתאם לעדותו של הנאשם ובהתאם לעדות אמו, עת יצא השוטר למרכז הכביש, לא הבינו כי המדובר בשוטר וסברו בטעותם כי המדובר באדם המבקש את עצירתם לצורך סיוע לתקלה ברכבו.
לפי עדות הנאשם, מאחר ובזמנים הקרובים לאירוע פורסמו באמצעי התקשורת מצבים של ניסיונות לגנוב רכבים בסיטואציות דומות, החליט הנאשם להמשיך בנהיגה.
תמיכה בהלך המחשבה הנטען של הנאשם ואמו ברגע המפגש הראשוני עם השוטר ניתן למצוא בסרטון אותו הציג הנאשם ממנו עולה כי גם במפגש הראשוני עם השוטר הבהיר הנאשם לשוטר כי לא הבין שהמדובר כלל בשוטר. 
המדובר באמרה ספונטאנית ומידית של הנאשם במקום.
עוד ניתן לראות בסרטון כי אין המדובר במדי משטרה "קלאסיים" (חולצה תכלת עם דרגות ברורות וכובע שיטור רגיל) אלא במדי שטח כהים עליהם לבש השוטר וסט צהוב שמתאים ודומה לכל "וסט תיקוני דרך" אותו נוהג ללבוש כל נהג המצוי בסיטואציה של תקלת דרכים.
שילוב הנסיבות של היעדר ניידת משטרה "רגילה" בזירה, לבוש "ווסט תיקוני דרך" על מדי משטרה שהם "מדי שטח", תגובתו הראשונית של הנאשם ועדות אמו בפני, מחזקים בעיני מאד את האפשרות כי במפגש הראשוני בין הנאשם לשוטר הוא לא פעל מתוך מחשבה פלילית, הוא לא פעל מתוך רשלנות, והתנהג באופן סביר מתוך טעות במצב הדברים כאשר החליט להמשיך לנסוע אגב חששו לעצור בסיטואציה אותה דימה לעצמו בתום לב כמציאות.
חיזוק נוסף למצב המתואר לעיל יש בעובדה כי ברגע שנסע השוטר מאחורי הנאשם והורה לו לעצור עם מערכת כריזה, עצר מיד הנאשם, לא הגביר מהירותו, ולפי עדות השוטר לא הראה הנאשם כל ניסיון של הימלטות או אי ציות כאשר ברור היה שהקורא לו לעצור הוא שוטר.
אני סבור כי בפרשה זו נוצר ספק אשר צריך לפעול לטובת הנאשם.
שוכנעתי כי בנסיבות המיוחדות של פרשה זו, טעותו הנטענת של הנאשם היא כנה, סבירה, נעדרת מחשבה פלילית ונעדרת רשלנות. לא מצאתי כי הנאשם יכול היה לעשות דבר נוסף כדי למנוע בנסיבות את העבירה זולת עצירתו מיד כאשר הבין כי המדובר בשוטר הכורז לו לעצור (וכך הוא אכן עשה).
 
אדגיש כי לו ניידת רגילה הייתה בזירה, או שלבושו של השוטר היה מעיד באופן ברור וחד משמעי כי בשוטר המורה לעצור עסקינן, או אז הייתי מורה על הרשעת הנאשם, שכן חזקה כי שוטר הלבוש מדים באופן ברור ייחשב ככזה על ידי אדם סביר מן הישוב.
אולם, כאשר נוצר ספק במקרה זה לזיהוי סביר את לבושו של השוטר הספציפי במקרה זה כלבוש מדים, וכאשר אין חולק כי לא הייתה ניידת "רגילה" בזירה, ולאחר ששמעתי והתרשמתי מכנות עדות הנאשם ואמו בפני, נחה דעתי כי חלה הגנת טעות במצב הדברים ביחס לנאשם זה.
 
אני מחליט לזכות את הנאשם בתיק זה וזאת מחמת הספק."   


 
 
זיכוי על חניה
כמה פעמים נתקלנו באירוע שבו זיהינו ברחוב דו סטרי מקום חניה מעברו השני של הכביש, הבטחנו שאין איסור לפנות פרסה, פנינו וחנינו. כששבנו למכונית מצאנו דוח חניה שהוצמד לה המתבסס על תמרור האוסר חניה המוצב ליד הצומת שדרכו כלל לא עברנו. לפנינו מקרה כזה עם זיכוי של בית המשפט.
 
תיק ח"נ 1144-07-18 בבית משפט השלום בחדרה בפני כבוד השופטת רקפת סגל מוהר. המאשימה בחניה האסורה המועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה. פסק הדין ניתן ב- 18.8.19 ולהלן עיקריו.
 
מעשה שהיה כך היה:
הוגש כנגד הנאשמת כתב אישום המייחס לה עבירה של חניה ללא תשלום אגרת הסדר על פי עובדות כתב האישום, בתאריך 26.9.16, ברח' הטחנה בבנימינה, החנתה הנאשמת את רכבה בלא ששילמה אגרת הסדר חניה הנדרש לפי סעיף 14(א) לחוק העזר בנימינה גבעת עדה (העמדת רכב וחנייתו) התשס"ו- 2005. כתב האישום הוגש בעקבות בקשת הנאשמת להישפט. 
בתשובתה לכתב האישום טענה הנאשמת כי מזה שנים רבות היא נוהגת להחנות את רכבה באותו מקום – "חניה בכחול לבן על רחוב הטחנה בצמוד לתחנת הרכבת" וכי  לא היה במקום שילוט בדבר החובה לשלם אגרת חניה וגם אף פעם קודם לכן לא ניתן לה דו"ח דומה, וכדבריה: "אני שנים חונה שם והחניה לא הייתה בתשלום. זה תמיד היה כחול לבן". עם זאת, לאחר שב"כ המאשימה ציין כי מאז שהוצבו באזור תמרורים בדבר חובת תשלום אגרת החניה החלה להתבצע בו אכיפה, אישרה גם הנאשמת כי בדיעבד הסתבר לה שזה אכן המצב ובקשה להסביר את שארע: 
"אני רוצה להסביר את התמימות שלי. היה קיים תמרור, בסופו של עניין אחרי שקבלתי את הדו"ח.... הכיוון שהגעתי ממנו היה הפוך – בכניסה הדרום מערבית לרחוב, שם אין תמרור. עשיתי סיבוב פרסה בכניסה לחניון ואז חניתי עם הפנים לכיוון שממנו באתי. בדרך אל מקום החניה שלי לא הבחנתי בשום תמרור. כשהלכתי לרכבת שניצבת בצד השני של הכביש, ראיתי שהוא נמצא בהמשך מול הרכבת, מקום שאני לא עוברת בו ביום יום. זה לא קרה ביום שבו קבלתי את הדו"ח או לפני כן, אלא רק אחרי שקבלתי את הדו"ח ובדקתי מדוע קבלתי אותו...". 
בהתייחסותו לדברי הנאשמת ובתשובותיו לשאלות השופטת, אישר ב"כ המאשימה כי נכון להיום אזור הרכבת מתומרר כולו "פחות או יותר" וכי אכיפת חובת התשלום בצד המערבי של אזור זה החלה מאוחר יותר יחסית לצד המזרחי שלו: "קודם לכן לא חוייבו הנהגים בתשלום משום שלא היה מוצב תמרור, אבל מרגע שהוצבו תמרורים, החלה האכיפה להתבצע".  
 
דיון והכרעה 
השופטת "לאחר שנדרשתי לטענות הצדדים והראיות שהונחו בפני, הגעתי למסקנה כי נסיבותיו של מקרה זה מצדיקות את זיכוי הנאשמת מביצוע העבירה המיוחסת לה בכתב האישום, ואלה הם טעמי: 
אכן, הלכה פסוקה היא כי הדרישה מנהג רכב לצעוד עד לראשיתו של מקטע הרחוב שבו הוא מבקש להחנות את רכבו כדי לבחון האם מוצב שם תמרור המגביל את החניה – מהווה דרישה סבירה. דא עקא, שבמקרה שלפני טענה הנאשמת כי במשך שנים היא נהגה להחנות את רכבה במקום הנדון מבלי שחלה עליה חובת תשלום של אגרת הסדר, ואף ב"כ המאשימה אישר בהגינותו כי "קודם לכן לא חוייבו הנהגים בתשלום משום שלא היה מוצב תמרור...". 
למיטב הבנתי ובהתאם לנתונים שהונחו בפני, המקום בו ביצעה הנאשמת את פניית הפרסה, מותר, שכן מדובר בכביש דו-סטרי עם קו לבן מקווקו בין הנתיבים. גם טענת הנאשמת בדבר מרחק של כ-400 מ' מן המקום שבו היא החנתה את רכבה ועד לתמרור, לא נסתרה, ולכן אינני בטוחה שמדובר במרחק סביר.  
הנאשמת הודתה כי בדיעבד הסתבר לה שסדרי החניה לרבות חובת התשלום עודכנו ושונו, ואני סמוכה ובטוחה כי  היא לא תסתכן בביצוע עבירות דומות בעתיד.   
 
סוף דבר, החלטתי לזכות את הנאשמת מביצוע העבירה המיוחסת לה בכתב האישום, אך לא מצאתי הצדקה לחיוב המאשימה בתשלום הוצאותיה, שכן אין חולק על העובדה שהיא אכן החנתה את רכבה במקום שבו חלה חובת תשלום אגרת הסדר, אלא שבנסיבותיו המיוחדות של המקרה, ובמובן מסוים לפנים משורת הדין, סברתי כי לא יהא זה נכון להרשיעה." 
פגע בהולך רגל וזוכה מחמת הספק
תיק ת"ד 9155-10-16 ב בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע, בפני כבוד השופטת  איילת גרבי. הכרעת הדין ניתנה ב-18.7.19 ופורסמה ב"נבו".
 
נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של אי מתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה, נהיגה בקלות ראש, התנהגות הגורמת נזק ועבירה שגרמה לחבלה של ממש. במענה המתוקן לכתב האישום הודה בפגיעה בהולכת הרגל אך כפר באחריותו לתאונה.
בית המשפט זיכה את הנאשם, מן הטעמים הבאים:
בית המשפט קבע כי הנאשם נהג את רכבו בזהירות המתבקשת גם בהיותו בפקק תנועה, חצה את הצומת בחסות האור הירוק, שמר מרחק, אף על פי גרסת הבוחן, מהרכב שלפניו, ונהג במהירות איטית אשר הוגדרה על ידי הבוחן מהירות גלישה כאשר החל לנסוע בכוון נסיעתו. 
כמו כן, לא עלה בידי המאשימה להוכיח את נקודת האימפקט בה ארעה התאונה. אף גרסתה של הולכת הרגל באשר למיקום אשר לטענתה ארעה בו התאונה, התקבל בהסתייגותו של הבוחן. הבוחן הסכים כי שדה ראייתו של הנאשם הופרע במהלך נסיעתו. הבוחן לא ביצע ניסוי שדה ראיה, ולא ביצע שחזור כנדרש על פי הנחיות מדור תביעות ולמעשה הסתפק בגרסאותיהם של הולכת הרגל ושל הנאשם באשר לאופן התרחשות התאונה. 
בפסיקה נקבע כי בתאונת דרכים במעבר חציה על התביעה להוכיח את ההתרשלות, את גרימת הנזק ואת הקשר הסיבתי והעובדתי בין ההתרשלות לבין גרימת הנזק. עוד קבע בית המשפט כי על מנת שניתן יהיה להוכיח את רשלנותו של הנאשם, צריכה הייתה התביעה להראות שהתאונה הייתה נמנעת אילו לא הייתה התרשלות מצידו של הנהג. בענייננו – הבוחן העיד מפורשות, כי אילו היו בידו נתונים נוספים יכול היה לקבוע כי התאונה היא בלתי נמנעת.
לאור האמור זיכה בית המשפט את הנאשם מחמת הספק.


 
אופניים חשמליים אינם רכב מנועי לעניין הביטוח
 
תיק ת"א 52142-03-16 בבית משפט השלום בתל אביב – יפו לפני כבוד השופט בכיר מנחם (מריו) קליין. הנתבעת קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.
 
התובע טוען שנפצע מפגיעת רוכב אופניים חשמליים. ב"כ התובע סבור כי על קרנית לפצות את התובע בגין נזקיו, לאור העובדה שהאופניים החשמליים מהווים "רכב מנועי" והם לא היו מבוטחים בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. 
 
רקע וטענות הצדדים 
בפני בית המשפט הוגשה תביעת נזיקין. התובע, יליד 1979, טוען שנפצע מפגיעת רוכב אופניים חשמליים ביום 14.6.14. ב"כ התובע סבור שהמדובר ב"תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים (חוק הפלת"ד), תשל"ה - 1975 ועל קרנית לפצות את התובע בגין נזקיו, לאור העובדה שהאופניים החשמליים מהווה "רכב מנועי" והם לא היו מבוטחים בהתאם לחוק הפלת"ד. לחלופין, מדובר בפגיעה שמזכה בפיצוי עפ"י פקודת הנזיקין ואף צורפה חו"ד מטעם התביעה שמצביעה על נכות אורתופדית בשיעור 15%. 
בדיון שהתקיים ביום 23.10.17 הורה השופט לפצל את ניהול התיק ולדון קודם בנושא סיווג התאונה שכן בימ"ש לא יכול לצעוד בשני מסלולים נפרדים באותו תיק כשלא ברור האם יש צורך להגיש חו"ד נגדית או שאסור להגיש חוות דעת פרטיות בתיק. בתאריך 15.10.18 התקיים דיון הוכחות בשאלת סיווג התאונה ובו העיד רק התובע והצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה.
ב"כ התובע הזכיר ששני פסקי דין שהתייחסו לשאלה האם אופניים החשמליים מהווים רכב מנועי או לא והגיעו למסקה שכן. עוד טוען ב"כ התובע כי הקביעה כי אופניים חשמליים אינם רכב מנועי כבר אינה אקטואלית ויש לעדכנה, שכן מתוך החלטת ממשלה בעניין נהיגה באופנים חשמליים עולה גם המדינה רואה בהם רכב ממונע. בנוסף טוען כי שיקולי מדיניות מחזקים עמדה זו שכן קרנית הינה גוף ציבורי שמטרתה להגשים את ייעודה הציבורי ולהעניק פיצוי לנפ

חדשות

 • 5 טון לרכב נכה

  מעתה בעל רישיון נהיגה דרגה B מורשה לנהוג ברכב נכה שמשקלו הכולל אינו עולה על 5 טון (במקום 4 טון).

  קראו עוד...

  הוראת שעה: דחיית התליית רישיונות עקב הקורונה

  מי שעקב אי ביצוע אמצעי תיקון לפי שיטת הניקוד הותלה רישיון הנהיגה שבבעלותו החל ב-16 במרס 2020 עד 31 במרס 2021 תיחשב ההתליה כבטלה עד ל-30 בדצמבר 2021, והיא תחודש בתום התקופה האמורה.

  קראו עוד...

  תכנית חדשה: השתלמות מקצועית למובילים

  ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תכנית להגברת בטיחותם בדרכים של כלי רכב המובילים מטענים כבדים.

  קראו עוד...

  מחירון רכב משומש שיתופי וחינמי

  החל מיום ראשון, ה-1 לנובמבר, בעת העברת הבעלות על רכב, יתבקשו המוכר והקונה לדווח על מחיר הרכב.

  קראו עוד...

  הדלקת אורות ביום

  תזכורת: החל מיום ראשון, 1 בנובמבר 2020 עד 31 במרץ 2021, חלה חובה להדליק אורות גם ביום. הכנסו לפרטי הרכב החייבים לפי סוגי הדרכים.

  קראו עוד...

  קורונה - הארכת תוקפם של רישיונות רכב ונהיגה

  צו תעבורה והוראת שעה שפורסמו ברשומות ב-25.9.20, מאריכים את תקפם של רישיונות הנהיגה ב-90 יום והרכב ב-60 יום. יש עוד פרטים.

  קראו עוד...

  הארכה לבדיקת חורף

  הוראת שעה קובעת שבדיקת החורף החלה על כלי רכב מסוימים אפשרית השנה עד סוף נובמבר 2020 (במקום סוף אוקטובר).

  קראו עוד...

  שלוש מערכות בטיחות חדשות שיזכו בהטבות מס

  הטבות מס אושרו למערכת בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור, התרעה במצב של עייפות והסחת דעת ולמניעת שכחת ילדים ברכב, החל מינואר 2021.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות והחלפת שמשה קדמית ברכב

  אגף הרכב ושרותי תחזוקה פרסם בתחילת ספטמבר 2020 את ההודעה שלהלן והפיץ אותה לידיעת איגוד שמאי הרכב, איגוד המוסכים, איגוד יבואני הרכב, איגוד קציני בטיחות, איגוד מכוני רישוי, מוסכים לזגגות רכב ולידיעת כלל הציבור.

  קראו עוד...

  בזכות הקורונה: לא יוגבל רישיון הנהיגה של חייב בתשלום מזונות

  זאת על פי הוראת שעה שתוקפה עד 27.2.2021. שר המשפטים יוכל להאריך את תוקף ההוראה.

  קראו עוד...

  נהיגה נכונה - דחיית ביצוע קורסים

  נהגים הנדרשים לבצע קורס נהיגה נכונה בעקבות צבירת נקודות או קורסי רענון יקבלו הארכה לביצוע הקורסים עד ל-1 במרס 2021.

  קראו עוד...

  חידוש רישיון נהיגה ורישיון רכב באמצעות זיהוי קולי חכם

  השירות מאפשר לבצע חידוש רישיונות נהיגה ורכב באמצעות זיהוי קולי, ללא כל תלות במענה אנושי ובשעות פעילות המוקד.

  קראו עוד...

  גלגל חילוף (רזרבי) ברכב כבד

  האם ניתן לקבל פטור מגלגל רזרבי במשאיות? התשובה היא כן, אולם יש לפעול לפי נוהל משרד התחבורה המצורף.

  קראו עוד...

  שינויים בדיני התעבורה ובתמרורים.

  פורסמו ב-22.7.20, בתוקף מ-21.8.20. שינויים רבים נוגעים לאופניים ויש עוד.

  קראו עוד...

  גלגינוע (קורקינט) המוות

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ב-27.5.20 את נתוניה לגבי תאונות דרכים בשנת 2019. מהנתונים עלה כי ב-2019 אירעו 12,670 תאונות דרכים עם נפגעים - עלייה של 0.9% ביחס ל-2018.

  קראו עוד...

  בוטלה חובת מאפרות ברכב

  בוטלה תקנה 362 הקובעת כי: "ברכב מנועי - למעט אוטובוס, מונית, אופנוע ותלת אופנוע - יותקנו מאפרות במספר ובמקומות המאפשרים את השימוש בהן לכל אדם הנמצא בתוך הרכב מבלי שיצטרך לעזוב את מושבו".

  קראו עוד...

  סוף ל"טופס הירוק"

  מעתה תלמיד נהיגה יגיש את הבקשה ללימוד נהיגה (הטופס הירוק) באופן מקוון באתר משרד התחבורה וימלא הצהרת בריאות רפואית. במידה והצהרת הבריאות תקינה, התלמיד יצטלם באחת מתחנות הצילום ויבצע בדיקת ראייה, שתעודכן "און-ליין" בטופס המקוון.

  קראו עוד...

  הצהרת בריאות כל 5 שנים

  מעתה על קצין הבטיחות בתעבורה בתאגיד לדרוש הצהרת בריאות מהנהגים אחת ל-5 שנים במקום אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  שינוי בשיטת הניקוד – הקלה וסימן שאלה

  רישיון הנהיגה של הצובר 36 נקודות תקפות בשיטת הניקוד ייפסל, כבעבר, לשלשה חודשים, אך לא יידרש למבחן עיוני. הייתכן?

  קראו עוד...

  הקורונה דוחה חידוש רישיונות נהיגה ורכב וקורסי "נהיגה נכונה"

  בעקבות החלטת הממשלה על צמצום התנועה במרחב הציבורי לצרכים חיוניים בלבד, הוארכו תוקפם של רישיונות נהיגה ורכב וקןרסי "נהיגה נכונה" ורענון יידחו.

  קראו עוד...

  מחדשים רישיון נהיגה באתר או בטלפון ומקבלים אותו מייד באימייל

  קראו עוד...

  הנפקת רישיונות ברישיומט עם כל כרטיס אשראי

  עד כה, ניתן היה לשלם ולהנפיק רישיונות רכב ונהיגה ברישיומט רק באמצעות כרטיס האשראי האישי של בעל הרכב או בעל רישיון הנהיגה.מעתה יוכל כל נהג לחדש את רישיונות הנהיגה והרכב, באמצעות כרטיס האשראי בבעלותו, גם עבור בני משפחתו.

  קראו עוד...

  תיקוני תקנות – פורסמו ב-29.12.19

  אין צורך ב-8 שנות לימוד לרישיון נהיגה למונית; ניתן להעביר בעלות יחיד על רכב באופן מקוון.

  קראו עוד...

  פורסם ברשומות ב-19.9.19

  ביטול הארכה ל-15 שנה לרכב המשמש להוראת נהיגה ושינוי מועדים זמני וחד פעמי לבדיקות החורף.

  קראו עוד...

  חדשות בתקנות

  אילו תעודות להציג במקרה של תאונה? הארכה לרכב לימוד נהיגה ולאמבולנס ובדיקות רפואיות למבקש רישיון נהיגה באמצעות האינטרנט.

  קראו עוד...

  8 נוסעים במסחרי אחוד מעל 3.5 טון ועוד.

  תיקוני תקנות שפורסמו ב-11.6.19. בתוקף מ-11.7.19. ראו תיקונים נבחרים, המעניינים במיוחד (תיקונים טכניים נוספים ניתן לראות ברשומות, קובץ תקנות 8232).

  קראו עוד...

  דיווח על סיום תכנית הליווי של נהג חדש רק בטלפון ובאינטרנט

  החל מ-1 בפברואר 2019, נהגים חדשים יצהירו על סיום תכנית הליווי באמצעות הטלפון הנייד או אתר האינטרנט בלבד, ולא במשרד הרישוי, כפי שהיה נהוג עד כה. זאת, במטרה להקל על התורים ולקצר את זמן ההמתנה במשרדי הרישוי.

  קראו עוד...

  תשלום קנס בגין עבירת תעבורה אינו תנאי לחידוש רישיון נהיגה

  ב-22.8.18 פורסם ברשומות, בחתימת שר התחבורה, כי תקנה 172ב בטלה.

  קראו עוד...