תרגילים בנהיגה מעשית

 

לפרטים:

איציק משקל, רכז תחום ההדרכה בציי רכב,

ב.ב.ד: 03-5509589, ישיר: 054-5910240. 

 

מיומנות נהגי כיבוי

תרגיל כיבוי אש בתנועה בנמל התעופה באילת, דצמבר 2017

 

 נהיגה מנומקת

 

בתרגיל הנהיגה המנומקת בניהול מורה לנהיגה מקצועי משתתפים שלשה נהגים ברכב פרטי או ששה נהגים באוטובוס.

לכל אחד מהמשתתפים מוקצות 30 דקות. 20 דקות הוא נוהג ברכב, 10 דקות לדיון ולסיכום.

כל משתתף, בתורו, נוהג במסלול שנקבע על-ידי המדריך שיושב לצדו. המסלול מגוון: דרך עירונית, דרך שאינה עירונית ודרך מהירה.

הנוהג ברכב מתאר בקול רם, במהלך הנסיעה, את כל מה שהוא רואה ונחשב בעיניו כחיוני לקבלת החלטות בנהיגה. כמו-כן, הוא אומר בקול רם מהן ההחלטות שהוא מקבל ומנמק אותן. שני היושבים במושב האחורי מציינים בדף משוב את האירועים החיוניים לדעתם שלא צוינו על-ידי הנהג, ואת ההחלטות הלא נכונות שקיבל (אם היו כאלה), וכן מקרים הראויים לשבח.

בתום הנהיגה של כל משתתף נערך דיון מסכם באיכות הנהיגה, על-פי דפי המשוב.

התרגיל משפר את מיומנויות הנהיגה על-ידי חידוד החושים הנדרשים במהלך התרגיל, ועל-ידי החשיפה להערות של הנוהגים האחרים שברכב ושל המדריך.

 

כמוצר לוואי, ולבקשת ההנהלה או קצין הבטיחות של הארגון המזמין, ניתן לקבל מידי המדריכים פרופיל נהיגה של נהגים שיש בנהיגתם ייחוד חיובי או שלילי. 

 

מטרות הנהיגה המנומקת:     

א. הגברת הקשב (ריכוז ותשומת לב) לסביבת הנהיגה.

ב. איתור נקודות תורפה אצל נהגים - ושיפורן.

 

חוויה מנומקת

בנסיעת "נהיגה מנומקת" עירונית באוטובוס בהשתתפות ששה נהגים ומדריך ב.ב.ד, ביציאה ממעגל תנועה, כשהנהג החל להאיץ, ירד לפתע הולך-רגל לכביש. הנהג הגיב במהירות והעביר את הרגל לבלימה. ידית ההילוכים הייתה ב- Dאבל, בגלל המהירות הנמוכה בסיבוב, ההילוך המשולב בתיבת ההילוכים היה נמוך. עם תחילת ההאצה והרפיית הגז המהירה קפץ ההילוך לגבוה יותר עד שהנהג נאלץ לבלום בחזקה.

להולך הרגל שלום, כמובן, אבל הנוסעים חשו גם חשו את הבלימה.

 

על-פי כללי הנהיגה הנכונה, שהציג מדריך ב.ב.ד בפני קבוצת הנהגים שהשתתפה בנהיגה המנומקת, במעגל תנועה או בנסיעה עירונית איטית בכלל, יש לשלב לפני כן את התיבה האוטומטית בהילוך נמוך יותר, וכך היו נמנעת הקפיצה קדימה שחייבה בלימה חזקה.

 

הנהגים הוותיקים הגיבו בהפתעה והתעקשו לנסות את זה בהדמיה של הולך רגל מפתיע, וזה עבד. מחיאות הכפיים של ששת הנהגים באוטובוס ושל קצין הבטיחות שלהם העידו על כך.

 

אגב, כל הנאמר לעיל נכון גם למכונית פרטית.


 

חווית נהיגה לנוהגים בארגון

 

חוויה היא אמצעי יעיל להטמיע ידע וכללי בטיחות בנהיגה. המסלול החוויתי בנהיגה מכיל תרגילי ידע ומיומנות בנהיגה, לנוהגים בשיתוף המשפחה.

המסלול החוויתי לנוהגים אפשרי במסגרת מפגש נהגים או בימי גיבוש וכיף הנערכים לעובדים בארגונים, עם ובלי בני המשפחה.

תכנון המסלול החוויתי מתחשב בצרכי הארגון, העובדים וכלי הרכב שהם מפעילים, בין שהרכב הוא רכב הארגון ובין שהוא רכבם הפרטי של העובדים.

 

דוגמת מסלול:

המסלול משתרע לאורך מסלול כבוש שארכו כ-100 מטרים ורחבו כ-15 מטרים, או ברחבה שניתן להציב בה את תחנות המסלול.

נהגי עיריית ירושלים צופים בחבריהם המשתתפים בחווית הנהיגה וממתינים לתורם

 

הנוהג ברכב מגיע עם רכבו לתחנה הראשונה ומשם הוא מתחיל בתנועה לאורך המסלול. המנחה בכל תחנה יציין את כישוריו בנקודות בכרטיסו האישי. ביציאה מן המסלול יסוכמו הנקודות ויחולקו פרסים למצטיינים.

נוהגים המגיעים עם בני המשפחה מוזמנים לעבור את המסלול החוויתי עם בני המשפחה כנוסעים.

תחנה 1: שאלון ידע בטיחות קצר ובדיקת לחץ ניפוח הצמיגים (על-פי הוראות יצרן הרכב)

 

תחנה 2: חניה בנסיעה לאחור – שמאלה (על-ידי שימוש מושכל במראות הרכב והפניית המבט)

תחנה 3: חניה בנסיעה לאחור – ימינה (מה קל ובטוח יותר, שמאלה או ימינה?)

תחנה 4: פניה ימינה, סמוך ככל האפשר לשפת המדרכה (תופשים פחות מקום בכביש והצמיג אינו נוגע במדרכה)

                    

תחנה 4                                               תחנה 5

תחנה 5: עצירת מטרה – גלגל קדמי (הנוהג אינו רואה את גלגלי הרכב ובכל זאת עליו לדייק)

תחנה 6: עצירת מטרה לפנים (כיצד יודע הנוהג ברכב לעצור בדיוק לפני קו העצירה?)

תחנה 7: חניה בנסיעה לאחור (במקום חניה פנוי בין שתי מכוניות)

תחנה 8: סלאלום (נהיגה בעקומות בשליטה ברכב)

"זינוק לסלאלום"

תחנה 9: אומדן רוחב הרכב (עד כמה צר המקום שרכב יכול לעבור בו בבטחה?)

אמדן רוחב

תחנה 10: סיכום הנקודות ופרסים למצטיינים (פרסים סמליים או יקרי ערך על פי החלטת הארגון) 

 

מטרת המסלול: להביא בדרך חוויתית למודעותם של הנוהגים ברכב את חשיבות לחץ הניפוח של הצמיגים, את המגבלות בנהיגה - באומדנים ובנהיגה לאחור, בשליטה וכיוב'. 

 

חווית נהיגה לנהגי המועצות האזוריות בני שמעון ומרחבים, שדה תימן - 25.8.13

 

  

אמדן רוחב                             פניה מדויקת ימינה

 

 

נהיגת מטרה לאחור                    החלפת רשמים וחוויות בצל

 

תרגולת מיומנויות בנהיגה לנהגי כבאיות בשדה התעופה אילת

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

תרגולת מיומנות בנהיגה לנהגי כבאיות בשירות רשות שדות התעופה במחניים

 

     


 

יציבות הרכב לפי הקרטינג

 

ההדרכה נערכת באתר לנהיגת קרטינג, כולל פרק עיוני ונהיגת קרטינג.

בהתנסות מקצועית חווייתית בנהיגת קרטינג, ובחלק העיוני של ההדרכה מוצגים ההבדלים בין רכב הקרטינג (בטיחותי) לבין רכב הנוסעים. נערך דיון על אחריותו של הנהג לנהוג בהתאמה ל"פשרות" הבטיחות שלהלן.

 

ההבדלים בין מאפייני רכב הקרטינג לרכב נוסעים:

מרכז הכובד: בקרטינג נמוך, סמוך מאד לקרקע ולכן אינו מתהפך; ברכב הנוסעים גבוה יותר ומשתנה על-פי הנוסעים / מטען.

צמיגים: בקרטינג ללא תעלות ניקוז כי הרכב נע רק על כביש יבש והאחיזה מתנגדת היטב לכוחות הצד; ברכב הנוסעים קיימת סכנת החלקה למרות תעלות הניקוז.

שדה ראיה: בקרטינג - פתוח; ברכב הנוסעים - שטחים מתים לעיני הנהג המייצרים סכנה בכלל ובפרט בתחילת נהיגה לפנים או לאחור.

כיווני נסיעה: מסלולי הקרטינג הם חד-סטריים וללא צמתים; רכב הנוסעים חשוף לקונפילקטים בתנועה הדו-סטרית ובצמתים שבהם הנהג נדרש לקבל החלטות בנוגע לזכויות קדימה.

הדרך: לקרטינג - סטרילית, אין כלי רכב מסוג אחר,ואין הולכי-רגל ואין תאונות; רכב הנוסעים חשוף למצבי חרום ולתאונות.

בלימה: בקרטינג הרפיית הגז מהווה בלימה כמעט מושלמת; לרכב הנוסעים נדרשת בלימה במרחק בלימה התלוי במהירות הנסיעה ובמצב הדרך.

בטיחות פסיבית: מסלולי הקרטינג מתוחמים בחגורות צמיגים ו"התנגשות" בקרטינג היא לא תאונה עם נזק ונפגעים; לרכב הנוסעים אמצעי מיגון רגילים, אבל כל התנגשות גורמת נזק ולפעמים לנפגעים.

 

מטרות ההדרכה:

א. הבנת מגבלות הבטיחות של רכב הנוסעים (על-ידי התנסות בנהיגת קרטינג) והשוואה בין כלי-הרכב.

ב. העלאת מודעות הנהגים לגבי המטלות החלות עליהם ברכב הנוסעים לשם קיום הבטיחות.


 

  

 

 

חדשות

 • יש חדשות

  עם תחילתה של שנת 2018 פורסמו כמה חדשות בדיני התעבורה ובתמרורים.

  קראו עוד...

  הסעות שיתופיות

  החל מ-10 בינואר 18 יורשו נהגי רכב פרטי להסיע נוסעים "בשכר" תמורת השתתפות הנוסעים בעלויות הנסיעה.

  קראו עוד...

  שינויים והוספות לתקנות

  ב-28.11.17 פורסמו שינויים והוספות לתקנות, בהם מחיקה סופית של הרכב הפרטי הדו שימושי, תיקון הטעות לגבי הסעת 19 נוסעים באוטובוס זעיר בידי בעל רישיון נהיגה למונית וקיצור תוקף רישיון הרכב למשאית 19 טון ומעלה.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות גם ברכב קל

  ב-9.11.17, פורסמה תקנת תעבורה חדשה, 364(ח) לפיה החל מ-1 בינואר 2018, לא יירשמו בישראל כלי רכב מסוג M1 ו-N1 (פרטי ומסחרי בעלי משקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג) אלא אם תותקן בהם מערכת בטיחות ("מובילאיי", "איווקס", "מובון"):

  קראו עוד...

  אורות גם ביום, תזכורת חורף:

  החל מיום רביעי הקרוב, 1 בנובמבר 2017, תחול החובה להדליק אורות גם ביום: את פנסי החזית ואו פנס תאורת יום* והפנסים האחוריים, עד 31 במרץ 2018, לפי הפירוט...

  קראו עוד...

  הנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכת בטיחות

  החל מ-25.9.17 ניתן לקבל הנחה בגובה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי השנתית, לכלי רכב שיותקנו בו מערכות בטיחות מצילות חיים.

  קראו עוד...

  המרה קלה של רישיון הנהיגה

  עולים חדשים, תושבים חוזרים ושוהים חוקיים אחרים המחזיקים ברישיון נהיגה תקף במדינת המוצא שלהם עם וותק של חמש שנים לפחות, רשאים מעתה לקבל רישיון נהיגה ישראלי...

  קראו עוד...

  חובת המוסך להשתמש בחלפים שמספק לו הלקוח

  תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (סירוב לתת שירות), פורסמו ב-27.8.17 ותחילתן ב-27.9.17, קובעות כי על מוסך לבצע פעולות ברכב תוך שימוש במוצר תעבורה (חלפים) שסיפק הלקוח.

  קראו עוד...

  הנפקת רישיונות רכב בסניפי הדואר

  החל מיום ראשון הקרוב, 20 באוגוסט 2017 ניתן יהיה להנפיק רישיונות רכב גם בסניפי דואר ישראל ברחבי הארץ. זאת, במסגרת הרחבת שיתוף הפעולה בין משרד התחבורה לדואר ישראל.

  קראו עוד...

  חדשות בעניין רישיונות נהיגה

  תיקונים אחדים הנוגעים לתוקפם של רישיונות נהיגה לזרים, המרת רישיונות נהיגה ובדיקות ראיה לבני 40 פורסמו ב-9.8.17

  קראו עוד...

  מחיר מרבי למערכת בטיחות 2,100 ש"ח

  משרד התחבורה קבע סכום מירבי של 2,100 שקלים, שיבואני המערכות יוכלו לגבות עבור התקנתן בכלי הרכב. יחד עם ההנחות שמעניקות חלק מחברות הביטוח, יזכה בעל הרכב להחזר מלא עבור התקנת המערכות.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה ללא חידוש עד סף זקנה

  בתכנית משרד התחבורה להעניק רישיון נהיגה לרכב פרטי ואופנוע עד גיל 70 ללא חידוש. מגיל 70 יידרשו בדיקות תקופתיות כנהוג היום.

  קראו עוד...

  לוחיות רישוי בנות 8 ספרות

  החל ב-9.7.17 ישראל עוברת ללוחית רישוי בת 8 ספרות. כל רכב חדש שיעלה על הכביש יקבל לוחית רישוי בת 8 ספרות, במקום 7 ספרות כיום.

  קראו עוד...

  שינויים והוספות לנקודות בעבירות תעבורה

  השינויים פורסמו ב-5 ביוני 2017, וייכנסו לתוקף ב-5 בינואר 2018. היכנסו לרשימה המעודכנת:

  קראו עוד...

  גושפנקא לשימושים בשול הדרך

  תקנה 33(ג) מתירה למי שלומד נהיגה או משתלם בנהיגה, כשהוא מלווה במורה נהיגה, לסטות לשול הדרך ולחזור לכביש על פי הוראת מורה הנהיגה. עתה נוספו עוד שתי הרשאות לנהיגה (או מעבר) בשול הדרך.

  קראו עוד...

  חדשות בתקנות:

  ב-28.2.17 פורסמו תקנות חדשות: 1. הגדרת יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים; 2. רכב זעיר; 3. חובת מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידים.

  קראו עוד...

  החלפת לוחית זיהוי ללא תשלום

  עקב סערה זוטא שהתעוררה ברשתות החברתיות, אנו מבקשים להזכיר ולהדגיש: הוראת נוהל מס' 31 של אגף הרכב ושרותי תחזוקה מורה למכוני הרישוי להחליף לוחית זיהוי שאינה תקינה בחדשה ללא תשלום.

  קראו עוד...