תרגילים בנהיגה מעשית

 

לפרטים:

איציק משקל, רכז תחום ההדרכה בציי רכב,

ב.ב.ד: 03-5509589, ישיר: 054-5910240. 

 

מיומנות נהגי כיבוי

תרגיל כיבוי אש בתנועה בנמל התעופה באילת, דצמבר 2017

 

 נהיגה מנומקת

 

בתרגיל הנהיגה המנומקת בניהול מורה לנהיגה מקצועי משתתפים שלשה נהגים ברכב פרטי או ששה נהגים באוטובוס.

לכל אחד מהמשתתפים מוקצות 30 דקות. 20 דקות הוא נוהג ברכב, 10 דקות לדיון ולסיכום.

כל משתתף, בתורו, נוהג במסלול שנקבע על-ידי המדריך שיושב לצדו. המסלול מגוון: דרך עירונית, דרך שאינה עירונית ודרך מהירה.

הנוהג ברכב מתאר בקול רם, במהלך הנסיעה, את כל מה שהוא רואה ונחשב בעיניו כחיוני לקבלת החלטות בנהיגה. כמו-כן, הוא אומר בקול רם מהן ההחלטות שהוא מקבל ומנמק אותן. שני היושבים במושב האחורי מציינים בדף משוב את האירועים החיוניים לדעתם שלא צוינו על-ידי הנהג, ואת ההחלטות הלא נכונות שקיבל (אם היו כאלה), וכן מקרים הראויים לשבח.

בתום הנהיגה של כל משתתף נערך דיון מסכם באיכות הנהיגה, על-פי דפי המשוב.

התרגיל משפר את מיומנויות הנהיגה על-ידי חידוד החושים הנדרשים במהלך התרגיל, ועל-ידי החשיפה להערות של הנוהגים האחרים שברכב ושל המדריך.

 

כמוצר לוואי, ולבקשת ההנהלה או קצין הבטיחות של הארגון המזמין, ניתן לקבל מידי המדריכים פרופיל נהיגה של נהגים שיש בנהיגתם ייחוד חיובי או שלילי. 

 

מטרות הנהיגה המנומקת:     

א. הגברת הקשב (ריכוז ותשומת לב) לסביבת הנהיגה.

ב. איתור נקודות תורפה אצל נהגים - ושיפורן.

 

חוויה מנומקת

בנסיעת "נהיגה מנומקת" עירונית באוטובוס בהשתתפות ששה נהגים ומדריך ב.ב.ד, ביציאה ממעגל תנועה, כשהנהג החל להאיץ, ירד לפתע הולך-רגל לכביש. הנהג הגיב במהירות והעביר את הרגל לבלימה. ידית ההילוכים הייתה ב- Dאבל, בגלל המהירות הנמוכה בסיבוב, ההילוך המשולב בתיבת ההילוכים היה נמוך. עם תחילת ההאצה והרפיית הגז המהירה קפץ ההילוך לגבוה יותר עד שהנהג נאלץ לבלום בחזקה.

להולך הרגל שלום, כמובן, אבל הנוסעים חשו גם חשו את הבלימה.

 

על-פי כללי הנהיגה הנכונה, שהציג מדריך ב.ב.ד בפני קבוצת הנהגים שהשתתפה בנהיגה המנומקת, במעגל תנועה או בנסיעה עירונית איטית בכלל, יש לשלב לפני כן את התיבה האוטומטית בהילוך נמוך יותר, וכך היו נמנעת הקפיצה קדימה שחייבה בלימה חזקה.

 

הנהגים הוותיקים הגיבו בהפתעה והתעקשו לנסות את זה בהדמיה של הולך רגל מפתיע, וזה עבד. מחיאות הכפיים של ששת הנהגים באוטובוס ושל קצין הבטיחות שלהם העידו על כך.

 

אגב, כל הנאמר לעיל נכון גם למכונית פרטית.


 

חווית נהיגה לנוהגים בארגון

 

חוויה היא אמצעי יעיל להטמיע ידע וכללי בטיחות בנהיגה. המסלול החוויתי בנהיגה מכיל תרגילי ידע ומיומנות בנהיגה, לנוהגים בשיתוף המשפחה.

המסלול החוויתי לנוהגים אפשרי במסגרת מפגש נהגים או בימי גיבוש וכיף הנערכים לעובדים בארגונים, עם ובלי בני המשפחה.

תכנון המסלול החוויתי מתחשב בצרכי הארגון, העובדים וכלי הרכב שהם מפעילים, בין שהרכב הוא רכב הארגון ובין שהוא רכבם הפרטי של העובדים.

 

דוגמת מסלול:

המסלול משתרע לאורך מסלול כבוש שארכו כ-100 מטרים ורחבו כ-15 מטרים, או ברחבה שניתן להציב בה את תחנות המסלול.

נהגי עיריית ירושלים צופים בחבריהם המשתתפים בחווית הנהיגה וממתינים לתורם

 

הנוהג ברכב מגיע עם רכבו לתחנה הראשונה ומשם הוא מתחיל בתנועה לאורך המסלול. המנחה בכל תחנה יציין את כישוריו בנקודות בכרטיסו האישי. ביציאה מן המסלול יסוכמו הנקודות ויחולקו פרסים למצטיינים.

נוהגים המגיעים עם בני המשפחה מוזמנים לעבור את המסלול החוויתי עם בני המשפחה כנוסעים.

תחנה 1: שאלון ידע בטיחות קצר ובדיקת לחץ ניפוח הצמיגים (על-פי הוראות יצרן הרכב)

 

תחנה 2: חניה בנסיעה לאחור – שמאלה (על-ידי שימוש מושכל במראות הרכב והפניית המבט)

תחנה 3: חניה בנסיעה לאחור – ימינה (מה קל ובטוח יותר, שמאלה או ימינה?)

תחנה 4: פניה ימינה, סמוך ככל האפשר לשפת המדרכה (תופשים פחות מקום בכביש והצמיג אינו נוגע במדרכה)

                    

תחנה 4                                               תחנה 5

תחנה 5: עצירת מטרה – גלגל קדמי (הנוהג אינו רואה את גלגלי הרכב ובכל זאת עליו לדייק)

תחנה 6: עצירת מטרה לפנים (כיצד יודע הנוהג ברכב לעצור בדיוק לפני קו העצירה?)

תחנה 7: חניה בנסיעה לאחור (במקום חניה פנוי בין שתי מכוניות)

תחנה 8: סלאלום (נהיגה בעקומות בשליטה ברכב)

"זינוק לסלאלום"

תחנה 9: אומדן רוחב הרכב (עד כמה צר המקום שרכב יכול לעבור בו בבטחה?)

אמדן רוחב

תחנה 10: סיכום הנקודות ופרסים למצטיינים (פרסים סמליים או יקרי ערך על פי החלטת הארגון) 

 

מטרת המסלול: להביא בדרך חוויתית למודעותם של הנוהגים ברכב את חשיבות לחץ הניפוח של הצמיגים, את המגבלות בנהיגה - באומדנים ובנהיגה לאחור, בשליטה וכיוב'. 

 

חווית נהיגה לנהגי המועצות האזוריות בני שמעון ומרחבים, שדה תימן - 25.8.13

 

  

אמדן רוחב                             פניה מדויקת ימינה

 

 

נהיגת מטרה לאחור                    החלפת רשמים וחוויות בצל

 

תרגולת מיומנויות בנהיגה לנהגי כבאיות בשדה התעופה אילת

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

תרגולת מיומנות בנהיגה לנהגי כבאיות בשירות רשות שדות התעופה במחניים

 

     


 

יציבות הרכב לפי הקרטינג

 

ההדרכה נערכת באתר לנהיגת קרטינג, כולל פרק עיוני ונהיגת קרטינג.

בהתנסות מקצועית חווייתית בנהיגת קרטינג, ובחלק העיוני של ההדרכה מוצגים ההבדלים בין רכב הקרטינג (בטיחותי) לבין רכב הנוסעים. נערך דיון על אחריותו של הנהג לנהוג בהתאמה ל"פשרות" הבטיחות שלהלן.

 

ההבדלים בין מאפייני רכב הקרטינג לרכב נוסעים:

מרכז הכובד: בקרטינג נמוך, סמוך מאד לקרקע ולכן אינו מתהפך; ברכב הנוסעים גבוה יותר ומשתנה על-פי הנוסעים / מטען.

צמיגים: בקרטינג ללא תעלות ניקוז כי הרכב נע רק על כביש יבש והאחיזה מתנגדת היטב לכוחות הצד; ברכב הנוסעים קיימת סכנת החלקה למרות תעלות הניקוז.

שדה ראיה: בקרטינג - פתוח; ברכב הנוסעים - שטחים מתים לעיני הנהג המייצרים סכנה בכלל ובפרט בתחילת נהיגה לפנים או לאחור.

כיווני נסיעה: מסלולי הקרטינג הם חד-סטריים וללא צמתים; רכב הנוסעים חשוף לקונפילקטים בתנועה הדו-סטרית ובצמתים שבהם הנהג נדרש לקבל החלטות בנוגע לזכויות קדימה.

הדרך: לקרטינג - סטרילית, אין כלי רכב מסוג אחר,ואין הולכי-רגל ואין תאונות; רכב הנוסעים חשוף למצבי חרום ולתאונות.

בלימה: בקרטינג הרפיית הגז מהווה בלימה כמעט מושלמת; לרכב הנוסעים נדרשת בלימה במרחק בלימה התלוי במהירות הנסיעה ובמצב הדרך.

בטיחות פסיבית: מסלולי הקרטינג מתוחמים בחגורות צמיגים ו"התנגשות" בקרטינג היא לא תאונה עם נזק ונפגעים; לרכב הנוסעים אמצעי מיגון רגילים, אבל כל התנגשות גורמת נזק ולפעמים לנפגעים.

 

מטרות ההדרכה:

א. הבנת מגבלות הבטיחות של רכב הנוסעים (על-ידי התנסות בנהיגת קרטינג) והשוואה בין כלי-הרכב.

ב. העלאת מודעות הנהגים לגבי המטלות החלות עליהם ברכב הנוסעים לשם קיום הבטיחות.


 

  

 

 

חדשות

 • סוף לקסדת "החצי"

  ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ב-19.11.18 תקנה האוסרת להשתמש בקסדת חצי בעת הרכיבה על אופנועים, קטנועים וטרקטורונים. זאת, במטרה להגביר את בטיחותם של רוכבי הרכב הדו-גלגלי בישראל.

  קראו עוד...

  הדלקת אורות גם ביום

  תזכורת: החל מ-1 בנובמבר עד 31 במרץ מדליקים אורות חזית ואור אחורי כל היום. החובה חלה על מונית, אוטובוס ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 15 טון ומעלה, בכל דרך. על רכב אחר חלה החובה רק בדרך שאינה עירונית. אופנועים חייבים בהדלקת האורות כל השנה.

  קראו עוד...

  מבחן עיוני מגיל 15 וחצי

  ב-22.10.18 פורסם ברשומות כי למבחן עיוני לדרגה A2 - אופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק שהספק מנועו אינו עולה על 11 קילווט ודרגה B - רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג, ניתן יהיה לגשת מגיל 15 וחצי.

  קראו עוד...

  התכנית הלאומית לרוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים

  הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון, 14.10.28, את עיקרי התכנית הלאומית של משרד התחבורה להגברת בטיחותם של רוכבי האופניים החשמליים והקורקינטים הממונעים ומשתמשי הדרך. הצעת ההחלטה קובעת כי התכנית תיושם ללא דיחוי.

  קראו עוד...

  שני טסטים שנתיים למשאית – הגזירה בוטלה!

  תקנה 276 השנויה במחלוקת, שפורסמה ב-28.11.17, ולפיה החל מתחילת 2018 רישיון רכב או חידושו לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר יהיה לתקופה של חצי שנה במקום לשנה שלמה – בוטלה!

  קראו עוד...

  החמרה בקנסות בעבירות אופניים וקורקינטים חשמליים

  פורסם ב-9.10.18

  קראו עוד...

  בטיחות באופניים חשמליים

  משרד התחבורה גיבש תכנית חדשה, הכוללת שורה של צעדים מעשיים שנועדו להגביר את בטיחותם של רוכבי האופניים החשמליים.

  קראו עוד...

  תשלום קנס בגין עבירת תעבורה אינו תנאי לחידוש רישיון נהיגה

  ב-22.8.18 פורסם ברשומות, בחתימת שר התחבורה, כי תקנה 172ב בטלה.

  קראו עוד...

  גריטת רכבי דיזל מזהמים

  בחודש אפריל 2018 פורסמו תקנות חדשות "חוק אוויר נקי" לפיהן רכב דיזל כבד, ישן ומזהם לא יוכל לחדש את רישיונו אלא אם כן יתקין מסנן חלקיקים אשר תפקידו צמצום זיהום האוויר. לחלופין, מי שלא יתקין מסנן יוכל לגרוט את הרכב ולקבל מענק גריטה לפי הענין. הוראת הנוהל שפורסמה ב-31.7.18 מצורפת.

  קראו עוד...

  אילו מסמכים חייבים להימצא בידיו של נהג?

  מאז ומתמיד למדנו, לימדנו והורגלנו שבידי הנוהג ברכב צריכים להימצא בכל עת רישיון הנהיגה, רישיון הרכב, תעודת הביטוח, ותעודות ומסמכים נוספים, אם ניתנו, לגבי רישיון הנהיגה או הרכב. עתה, תקנה 9(א) לתקנות התעבורה שונתה. התקנה פורסמה ב-28.6.18. למשך שנה מיום הפרסום התקנה תקפה רק לנהיגת רכב פרטי ואופנוע. בתום השנה היא תחול על כל סוגי הרכב, אלא אם בינתיים ייקבע אחרת.

  קראו עוד...

  רפורמה במבחני הנהיגה

  התקנות המורות על ביצוע הרפורמה פורסמו בתקנות חדשות ב-17.6.18 ותקפן החל מ-15.7.18.

  קראו עוד...

  מי אחראי על בעל החיים בדרך?

  לפקודת התעבורה נוסף סעיף 27ב1 הקובע את אחריות בעליו של בעל חיים או המחזיק בו במקרה של תאונת דרכים עו עבירת תעבורה.

  קראו עוד...

  מצלמות ומסכים כתחליף למראות תשקיף

  מעתה ניתן להתקין מצלמות ומסכים במקום מראות תשקיף ברכב, למעט אופנוע.

  קראו עוד...

  מהיום: רישיון נהיגה אזרחי לחיילים משוחררים ששירתו בצה"ל כנהגי רכב כבד

  ההסדר החדש יקל על הנהגים המשרתים בצה"ל, ירחיב את אפשרויות התעסוקה שלהם עם שחרורים, ויגדיל את מספר הנהגים המקצועיים בישראל.

  קראו עוד...

  ספר חדש להוראת זהירות לכיתות א' ב'

  הספר "סימני דרך" מיועד לתלמידי כיתות א' ב' להוראת זהירות בדרכים. נושאי הלימוד מועברים באמצעי למידה מגוונים, השוזרים שירים וסיפורים, משחקים ועבודות יצירה. לספר נלווה מד"ל מפורט.

  קראו עוד...

  החוסם בחניה רכב אחר - עבריין

  לרשימת העבירות המוגדרות בסעיף 62 לפקודת התעבורה נוספה עבירה: "אדם המחנה את רכבו באופן החוסם רכב אחר, ובכלל זה באופן שאינו מאפשר לנכה להיכנס לרכבו הנושא תג נכה או לצאת ממנו במקום חניה לנכים..." צפוי לעונש חמור.

  קראו עוד...

  חדשות בתקנות

  פורסמו ב-30.4.18, בתוקף מ-30.5.18. בין החדשות: "הרחבת השול", לעקוף מימין במקום לעבור מימין, היתר לרב שאינו מונית להעלות נוסע בתחנת מוניות ועוד.

  קראו עוד...

  7 מכוני רישוי חדשים ברחבי הארץ

  משרד התחבורה מפרסם מכרזים להקמת שבעה מכוני רישוי חדשים לרכב, הכוללים מסלולים נפרדים לרכב פרטי, רכב משא ורכב דו גלגלי. במטרה לשפר את השירות לציבור הנהגים.

  קראו עוד...

  רכב שב"ס = רכב בטחון

  תיקונים אחדים בתקנות התעבורה שפורסמו ב-13.3.18 מקנים לרכב שב"ס (שירות בתי הסוהר) זכויות בדרך של רכב בטחון.

  קראו עוד...

  תיקונים בתקנות. פורסמו ב-20.2.18

  בין התיקונים הקלות לרכב אספנות והבהרה חד-משמעית לגבי מושב מדריך באוטובוס.

  קראו עוד...

  משרד התחבורה מרחיב את מערך ניידות השירות

  לאור הצלחת מערך ניידות השירות שיזם משרד התחבורה, מרחיב המשרד את מערך ניידות השירות של חברת נתיבי ישראל בכל הארץ. הניידות מספקות מענה ראשוני ומיידי לכלי רכב הנמצאים במצוקה וזקוקים לעזרה דחופה ומפחיתות את ההפרעות לתנועה ואת הסיכון לנהגים כתוצאה מעצירה של כלי רכב בצד הדרך או בשולי הכביש.

  קראו עוד...

  יש חדשות

  עם תחילתה של שנת 2018 פורסמו כמה חדשות בדיני התעבורה ובתמרורים.

  קראו עוד...

  הסעות שיתופיות

  החל מ-10 בינואר 18 יורשו נהגי רכב פרטי להסיע נוסעים "בשכר" תמורת השתתפות הנוסעים בעלויות הנסיעה.

  קראו עוד...

  שינויים והוספות לתקנות

  ב-28.11.17 פורסמו שינויים והוספות לתקנות, בהם מחיקה סופית של הרכב הפרטי הדו שימושי, תיקון הטעות לגבי הסעת 19 נוסעים באוטובוס זעיר בידי בעל רישיון נהיגה למונית וקיצור תוקף רישיון הרכב למשאית 19 טון ומעלה.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות גם ברכב קל

  ב-9.11.17, פורסמה תקנת תעבורה חדשה, 364(ח) לפיה החל מ-1 בינואר 2018, לא יירשמו בישראל כלי רכב מסוג M1 ו-N1 (פרטי ומסחרי בעלי משקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג) אלא אם תותקן בהם מערכת בטיחות ("מובילאיי", "איווקס", "מובון"):

  קראו עוד...

  הנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכת בטיחות

  החל מ-25.9.17 ניתן לקבל הנחה בגובה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי השנתית, לכלי רכב שיותקנו בו מערכות בטיחות מצילות חיים.

  קראו עוד...