מערכות ברכב

 

סטטוס פעילות משרד התחבורה בתחום ההנעה החשמלית הן ברכב פרטי והן בתחבורה הציבורית.
פורסם: 4.3.18
 
1. רכב פרטי
אישור תנועת רכב חשמלי זעיר (קוואדרוסייקל) חשיבות השימוש בכלי רכב חשמליים זעירים עולה ביתר שאת בשנים האחרונות, תקנות התעבורה תוקנו, נוספה קטגוריה L7e והוסדרה תנועתם של כלי רכב אלה במרחב העירוני.
 
2. אופנועים חשמליים
מדינת ישראל מתאפיינת בצפיפות אוכלוסין גבוהה ובתנועת יוממים המסתמכת בעיקרה על כלי רכב פרטיים, משרד התחבורה רואה בשימוש בכלי רכב אישיים למיניהם פתרון מעשי לצמצום הגודש. שימוש נרחב ברכב דו-גלגלי צפוי לצמצם במידה משמעותית את הגודש בדרכים וכן את צריכת הדלק ופליטת המזהמים.
קטנועים חשמליים לבוחני אגף הרישוי - במסגרת מדיניות הממשלה להפחתת זיהום האוויר מכלי רכב ועל פי תוכנית משרד התחבורה לעודד תנועת כלי רכב בהנעות חלופיות, אנו מבקשים להסב גם מספר רב ככל האפשר של כלי רכב ממשלתיים
אופנועים חשמליים לכוחות הבטחון - יחידת המדען הראשי, אגף הרכב במשרד התחבורה ומינהלת תחליפי דלקים במשרד רוה"מ יבצעו ניסוי שדה לאופנוע חשמלי מתוצרת ZERO ארה"ב על מנת לבחון טווח נסיעה בפועל במהירויות שונות ובתוואי דרך מגוונים, מהירות טעינה, משך הזמן לטעינה מלאה וכו'.
 
3. תחבורה ציבורית
מוניות חשמליות - מטרת הניסוי: בחינת יכולת השימוש של כלי רכב אלה בתנועה עירונית אופיינית למוניות. דגש מיוחד יינתן לטווח הנסיעה בפועל, זמן ההטענה של הסוללות ותפעול כלי הרכב בתנאים אינטנסיביים וממושכים האופייניים לשימוש במוניות ולנסועתן.
ניסוי אוטובוס חשמלי - לנוכח ההשלכות הסביבתיות, הבריאותיות והכלכליות הנובעות מהגברת השימוש ברכב הפרטי, נעשית בחינה מתמדת ולהשוואת התועלות והנזקים של מערכות התחבורה וסוגי התחבורה השונים, ובתווך העירוני בפרט אישור יבוא ותנועה לחמישה אוטובוסים מבוססי קבלי על - רכב שבו אוגרים חשמל באמצעות קבלים ייטען במהירות רבה מאוד (2-3 דקות) אך כמות האנרגיה תהייה מוגבלת ותספיק לנסיעה קצרה בלבד. כתוצאה מכך תוצרת הפעלה של רכב חשמלי עם קבלים שונה מאוד מצורת הפעלתה של רכב שמונע באמצעות סוללות. משרד התחבורה אישר לחברת דן לייבא ולהפעיל חמישה אוטובוסים מבוססים קבלי על בת"א. נכון להיום, ההפעלה מוצלחת ובכוונת המשרד להרחיב השימוש בטכנולוגיה זו.
חישמול הרכבת - החיסכון הצפוי למשק עקב חשמול מערך המסילות הארצי מוערך במאות רבות של מיליונים בשנה, חיסכון שנובע מהפחתת השימוש באנרגיה ומירידה בעלויות התחזוקה.
 
4. פיתוח מערכות הסעת המונים
רכבות קלות מונעות בחשמל בירושלים ובתל אביב התוכניות הבאות הגיעו לידי ביצוע או תכנון מעשי החל בעשור הראשון של המאה ה-21:
הרכבת הקלה בירושלים - כחלק מתוכנית האב לתחבורה של עיריית ירושלים. החל באוגוסט 2011 פועל קו רכבת קלה אחד - הקו האדום ומתוכננים קווים נוספים, כולם חשמליים.
רכבת קלה בגוש דן - רכבת קלה שתפעל מתחת לאדמה בחלקה, מתוכננת במסגרת מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב. הקו האדום הוא קו הרכבת הראשון שאמור להיחנך ב-2023 ולאחריו מתוכננים קוים נוספים, כולם חשמליים.


 

אש באוטובוסים
דני שטרוזמן, בסיוע מר אלי מנשה, מנכ"ל חב' מ.א.ח ייבוא ושיווק המתקינה מערכות לגילוי וכיבוי אש באוטובוסים.
 
ככל הידוע, בכ-170 אוטובוסים פורצת מדי שנה שריפה שמקורה בתא המנוע. אנחנו מרשים לעצמנו לשער שאלה הם 170 האוטובוסים שהידיעה אודות השריפה בהם הגיעה לתקשורת וישנם רבים נוספים. הזמן שחולף עד לגילוי האש וכיבוייה על-ידי הנהג בעזרת מטף כיבוי רגיל, גורם במקרים רבים לשריפת האוטובוס כולו ולסיכון הנוסעים והסביבה. בעקבות עוד שריפה שארעה באוטובוס ב-24 באוגוסט, בכביש מס' 1, שגרמה לפקקי ענק ולנזק משני רב, הנחה התחום לקציני בטיחות במשרד התחבורה את קציני הבטיחות לוודא כי במסגרת הביקורת החודשית לאוטובוסים יינתן דגש גם על בדיקת המערכות אשר עלולות לגרום לשריפה. 
 
ב-26.2.15 פורסם כי נציב כבאות והצלה הוציא דרישה להנהלת אגד לפעול מיידית להתקנת מערכות גילוי וכיבוי אש באוטובוסים, בעקבות שרשרת של שריפות אוטובוס. "שרשרת השריפות" כללה שמונה שריפות אוטובוס שהתחוללו בשבוע אחד ברחבי הארץ. הזכורה והקשה שבהן הייתה שריפת אוטובוס אגד בקו 480 על כביש מספר אחד, סמוך לתל אביב. השריפה שפרצה במנוע האוטובוס, הביאה לשריפתו של הרכב כליל ורק בנס הצליחו הנוסעים להימלט בזמן. 
אך אין די בכך. חוזר מטעם מנהל אגף הרכב, שהופץ בשלהי יולי 2015 בקרב מנכ"לי חברות האוטובוסים וקציני הבטיחות שלהם, דן בהקפדה על תחזוקת אוטובוסים למניעת שריפה. בפתיח למסמך כותב מנהל האגף:
"אבקש להביא לידיעתכם כי לאור ריבוי מקרי שריפה של אוטובוסים, המתחילים להערכת רשות הכיבוי הארצית בעיקר באזור המנוע, החליט מנכ"ל משרד התחבורה בהמלצת הגורמים המקצועיים לחייב התקנתה של מערכת כיבוי אש בתא המנוע באוטובוס בהתבסס על תקנים בינלאומיים בתחום.
לצורך יישום החלטת המנכ"ל הוכן תקן ישראלי 6278 על כל חלקיו, הכולל דרישות ביצועים אשר יתאימו לכיבוי אש באוטובוסים, ויעוגנו בתקנות התעבורה".
 
זה לא החוזר הראשון, כבר ב-11 במרץ 2013 פרסם משרד התחבורה הודעה על הכוונה לחייב התקנת מערכת לכיבוי אש באוטובוסים.
והנה זה בא. התקנה טרם פורסמה (נכון למועד הבאת רשימה זו לדפוס) אבל המערכת הנדונה זמינה ומשווקת. הלכנו ללמוד אודותיה בחב' "מ.א.ח, ייבוא ושיווק בע"מ" בנתניה המייצגת את יצרן המערכת, חב' FireTrace (תרגום חפשי לעברית: בעקבות האש) שמרכזה בארה"ב וסניפיה פזורים על פני הגלובוס. חב' מ.א.ח ייצור ושיווק בישראל משווקת ומתקינה את מערכת הכיבוי העומדת בתקנים המחמירים ביותר, כולל התקן הישראלי. המערכת אוטומטית כפי שיתואר להלן. מערכת גילוי וכיבוי אוטומטית מונעת את התפשטות האש, מונעת פגיעה בנפש ומונעת נזק רב לרכוש.
 
מערכת כיבוי אוטומטית ויעילה
מערכת הכיבוי שהוצגה בפנינו בחב' מ.א.ח אוטונומית לחלוטין, פועלת ללא מעורבות יד אדם וללא תלות באנרגיה חשמלית, סוללה או מצבר. זמן התגובה הממוצע שלה לפעולה הוא 3 שניות. המערכת מותקנת בחלל מנוע האוטובוס ומגיבה מיידית על כל התפרצות של אש בחלל המנוע.
מנגנון הגילוי מבוסס על צינורית גילוי מיוחדת. צינורית הגילוי עשויה מחומר פולימרי בעל עמידות בלחצים גבוהים ועם תכונות עמידות בחום הגורמות לחומר להתבקע מיד עם כל התפרצות אש.
צינורית הגילוי, המותקנת מעל המנוע ומחוברת אל מטף הכיבוי, מפותלת בצמידות לתקרת תא המנוע בצורה כזו שכל אש שתפרוץ בתוך תא המנוע תגרום לה מייד להתבקע.
תא מנוע של מרסדס OC. בתוך התא מותקנים צינורית הגילוי והמטף
 
בתא המנוע: מטף 5 ק"ג, חיישן, קופסת המיתוג וצנרת
 
כאשר פורצת אש במנוע האוטובוס, ללא תלות בגודל הלהבה, תתבקע צינורית הגילוי והלחץ הפנימי שבתוכה ירד מייד לרמת הלחץ האטמוספרי הרגיל. נפילת הלחץ הפתאומית בצינורית תפתח לרווחה את השסתומים החוסמים את כניסת האבקה מהמטף לצינורות הפיזור. עתה, אבקת הכיבוי תפרוץ בעוצמה לשני צינורות פיזור ותבקע את ארבעת נחירי הפיזור. דרך נחירי הפיזור תרוסס האבקה בלחץ גבוה ותחנוק במהירות את האש שבחלל המנוע, עד לכיבוי מושלם.
בנוסף, ברגע שהמערכת מגלה את האש שפרצה, 3 שניות כאמור, כאשר הלחץ בצינורות הגילוי יורד במהירות נדלקת נורה אדומה ומופעלת התרעה (אזעקה) בעצמת קול של 80 דציבלים שאף אחד לא יכול להתעלם ממנה.
 
מכלול פיקוד נהג
מערכת כיבוי האש כוללת גם מכלול חשמלי שנועד לאפשר מעקב אחר הכיבוי והפעלה ידנית של מערכת הפיזור על ידי מתג פיקוד המותקן ליד מושב הנהג.
ברגע שהנהג מרים את מתג החירום ומפעיל את המערכת,  יעבור פיקוד חשמלי ליחידה שבתא המנוע, וזו תפתח שסתום לשחרור הלחץ בצינורית הגילוי. הפרשי הלחץ הפתאומיים יפעילו את מערכת הפיזור.
 
 
מתג חיווי ופיקוד מותקן ליד הנהג, משמש לחיווי סטטוס המערכת ולהפעלה ידנית
 
מערכת כיבוי אמינה ומתוחזקת
שאלנו: האם תתכן הפעלת שווא (סרק)? 
מסתבר שלא. במאות אלפי מערכות הפועלות בעולם, לא היו הפעלות שווא. בטחונה המוחלט של החברה בכך שאין הפעלות שווא מביא אותה להתחייב להחליף כל מערכת שתופעל לשווא ללא שריפה.
שאלנו: האם המערכת של FIRETRACE מסוגלת לתת מענה לאזורים או מערכות נוספים באוטובוס, כמו מזגנים, תא מצברים ועוד. 
התשובה חיובית. הדגש שהושם על כיבוי מהיר ויעיל דווקא בתא המנוע, כולל החובה החוקית הקרובה, נובע מתדירות האש הפורצת בתא המנוע של אוטובוסים.
בעוד אנו למדים את הנושא מאנשי חב' מ.א.ח צצה בטלפון החכם שלנו ידיעה ב-YNET שכביש 7 נחסם לתנועה בין מחלף שורק למחלף גדרה בשל אוטובוס שעולה באש. לציבור הנהגים מומלץ לפנות לדרכים חלופיות (פורסם: 31.08.15, 16:48).
.
התקנת המערכת הינה פשוטה ביותר והיא אינה זקוקה לטיפול מיוחד אלא לביקורות תקופתיות. הבדיקה החודשית פשוטה ואפשרית על-ידי קצין הבטיחות או הנהג שיבדוק שהלחצים תקינים במדי הלחץ של המכלים והגלאי, יערוך בדיקה ויזואלית של צינורית הגילוי וצינורות הפיזור במטרה לוודא שאין בהם פגיעות או סימני מעיכה, יבדוק וויזואלית את חיבורי המערכת למרכב הרכב או שמא הופיעו סימני קורוזיה, ואת תוקף המטף.
אחת לשנה נערכת בדיקה על-ידי איש שרות מוסמך אשר יערוך בדיקה מקיפה של תקינות המערכת ויחידת הפיקוד.
 
אוטובוס אחד ממאה...
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסופה של שנת 2014 נעו בכבישי ישראל  17,795  אוטובוסים רגילים (שאינם זעירים). ברישא לרשימה זו דווחנו על כ-170 אוטובוסים בשנה שפורצת בהם שריפה. חישוב קל מלמד שמדובר באש הפורצת ב-1% מהאוטובוסים. כלומר, בשנה אחת אוטובוס אחד ממאה עולה באש. מפחיד.
ברוב הצמתים המרכזיים בישראל חולפים יותר מ-100 אוטובוסים בשעה. האם אחד מהם יעלה באש בקרוב? ומה יעלה בגורל הנוסעים? איזה נזק כספי ייגרם? מפחיד. 
נותר לנו לקוות שתהליך התקנת התקנות וההצטיידות יהיה מהיר ככל האפשר, לטובת כלל הציבור.

 
"תינוק נשכח במושב האחורי של המכונית"
ד"ר יצחק רביד,  iravid@netvision.net.il
ספטמבר 2014
 
אמצעי בטיחות ותקנות בטיחות  מיועדים לחסוך בחיי אדם ובנזקים, אך לעתים קרובות ישנם גם סיכונים בצד תועלתם.  הצדקת האמצעים והתקנות היא בכך שתועלתם גבוהה מנזקם.   בדרך-כלל, מסיבות שונות, ישנה הערכת יתר של התועלת והערכת חסר של הנזק.  לעתים הנזק עולה על התועלת.  
שעה שתשומת הלב מופנית לתופעה חוזרת של אסון בטיחותי,  הנטיה הטבעית היא להמליץ על תוספת אמצעים ותקנות שיפחיתו את הסיכון.  לעומת זאת ראוי לבחון, שמא דווקא הסרה של אמצעי כלשהו, או של תקנה כלשהי, עשויים להפחית את הסיכון.
מושבי בטיחות לתינוקות במכונית נועדו להפחתת סיכון, והם אכן מפחיתים נזקים במקרה תאונה.  נזקי תאונות, בממוצע, נמוכים יותר ליושבי מושבים אחוריים מאשר ליושבי מושבים קדמיים במכונית.  וכן, במקרה תאונה, אם מופעלת כרית אוויר מול ילד היושב במושב הקדמי, הוא עשוי להיפגע כי הכרית מותאמת לאדם מבוגר.  לפיכך, באופן טבעי, נקבעו התקנות:  כל נוסעי המכונית חייבים להיות  חגורים;  מומלץ תמיד להושיב ילדים במושבים אחוריים;  אסור לחלוטין להושיב ילדים קטנים במושב קדמי שמולו כרית אוויר פעילה.
כדרך העולם, משעה שתשומת הלב הופנתה לבעית תינוקות שנשכחו במכונית, נתבקשו אמצעי-בטיחות נוספים שיפחיתו את הסיכון, ונתבקשו תקנות מחמירות לגבי הנהגים שוכחי הילדים.  ראוי לבחון, שמא דווקא הפחתה או הקלה באמצעים קיימים או בתקנות קיימות עשויים להועיל יותר מתוספת אמצעים והחמרת תקנות.
התינוקות שנשכחים הם רדומים בדרך-כלל, בשל הנסיבות שבהן התינוק הכבול מאחור מנוע מחופש תנועה, מנוע מהתבוננות החוצה, ומוגבל גם מלדבר עם המבוגר היושב מלפנים עם גבו לילד.  לנהג קל לשכוח את התינוק הרדום:  פעולת החניה, נעילת המכונית ועזיבתה,  בעיקר באירוע דמוי שגרה כמו נסיעה לכיוון מקום העבודה או למרכז הקניות אשר בדרך-כלל מבוצעת ללא ילד ברכב, פעולה כזו נעשית אוטומטית, מבלי משים, ללא הפעלת תהליכי חשיבה מודעים.  (פלוני עשוי לנהוג בדרך שיגרה, להגיע לביתו או למקום-עבודתו, ולפתע לתת את דעתו על כך שעשה כל זאת ללא כל החלטה מודעת על פעולה כלשהי).    
בדרך-כלל, ילד היושב במושב הקדמי לא יישכח.  לעומת הפחתת הנזק הגבוהה בזכות חגירה,  ייתכן כי  הפחתת הנזק בשל העדפת המושב האחורי או בשל החשש מכרית האוויר אינה שקולה לנזק השכחה שעלולה להיגרם בשל כך.
המלצה:  בכל מקרה שבו הנלווה היחיד לנהג במכונית הוא ילד קטן (לרבות תינוק), על הילד לשבת במושב הקדמי ולא במושב האחורי.  כרית אוויר כלשהי לא תגביל המלצה זו.  תקנות הבטיחות יותאמו לכך.

 

מה בין מכונית אוטונומית למקלדת למחשב?

 

 מאת: אילן גרודסקי מנהל תחום טכנולוגיה בעמותת אור ירוק

מקלדת QWERTY היא מקלדת המחשב אשר כולנו משתמשים בה, קרויה על שם שש האותיות השמאליות בשורה העליונה של מקשי האותיות.
סידור האותיות תוכנן בשנת 1873, שנות דור לפני המצאת המחשבים אשר מחוברים כיום אל המקלדת הזו.

המקלדת כפי שאנחנו מכירים אותה היום מסמלת שערורייה טכנולוגית שלא הייתה מתרחשת היום. כל השיקולים נועדו במקור לתכסיסי הדפסה איטית ככל שניתן, בכך שבמקום לסדר עבורנו את האותיות שבהן משתמשים הכי הרבה, אחת בסמוך לשנייה, פיזרו  אותיות על פני כל המקלדת. בנוסף, במקום לרכז את רוב האותיות שבהן משתמשים הכי הרבה בצד ימין, באופן טבעי דבר שיקל על "הימנים" שבינינו, נעשה דבר הפוך ורוב אותן אותיות נמצאות דווקא בצד שמאל של המקלדת.
כוונת המפתחים הייתה הגיונית - למנוע לחיצה על שני מקשים בו זמנית ולמנוע את השבתת המכונה, אך בפועל הדבר האריך את פעולת העבודה.
בשנת 1932 בוצעו ניסויים במקלדת חדשה אשר אפשרה הכפלה של מהירות ההקלדה, אך העניין נשאר במתכונתו הישנה מתוך אינטרסים של יצרנים, אינטרס של אנשי מכירות, מדריכים להקלדה ומיליונים אשר כבר "התרגלו" לסידור האותיות במקלדת הותיקה והמוכרת.
מה עשינו מאז ? כלום !!!
 
האם אנו מנציחים התנהגות כזו גם בתחומי הבטיחות והנהיגה ? כנראה שכן.
בחרנו הפעם לפתוח צוהר לעניין המכונית האוטונומית. כלי רכב אשר מתמודד בעצמו עם בעיות בטיחות, ניווט ויעילות תעבורתית ללא התערבות נהג וחף מטעויות אדם.
בשנים האחרונות אנחנו פוגשים מערכות בטיחות אשר מתמודדות עם אי שמירת מרחק בין כלי רכב ומערכות של אי שמירת נתיב. מערכות אשר אינן מתעייפות ואינן חוטאות בהיסח דעת בשעת הנהיגה.
למרות היתרונות הברורים, מתנגדים נהגים רבים לקידמה וחוששים מפני הטכנולוגיה. נשמעות טענות שווא על אחריות משפטית במקרה של תקלה, אבטחת סייבר והאקרים אשר עלולים לגרום לתאונות בכוונה.
בעולם התחבורה ישנן שתי מערכות מוכרות. האחת, מערכות "התראה" אשר מפעילות תצוגה או קול צפצוף ולעומתן מערכות "עוזרות" אשר נוטלות את השליטה מהנהג ומתקנות על ידי בלימה או הגוי הרכב.
הדבר דומה לסיפורה של המקלדת בכך שבשם השמרנות אנשים נוטים להרוג רעיונות טובים אשר יכולים להציל חיים. טעות קטנה בהקלדה יכולה להרוס את המסמך אך טעות קטנה בכביש עלולה לעלות לנו בחיים.
אסור לנו להיות מקובעים להרגלים הישנים. עלינו להיות מוכנים לקבל את הקדמה בשם קדושת החיים. די לשמרנות, לא ניתן לסיפורה של מקלדת QWERTY לשוב שנית.
רוצים לקרוא עוד? לחצו על "חליפת המיגון של אור ירוק". 
  
ליצירת קשר עם כותב המאמר, אילן גרודסקי  - ilan@oryarok.org.il 

 

 

לעשות רעש

 

תרומתם של כלי הרכב החשמליים לסביבה הירוקה אינה מוטלת בספק. אבל מה עם חיי אדם?

 NHTSA, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בארצות הברית, פרסמה לאחרונה את כוונתה לדרוש בחקיקה תקינה שתחייב את כלי הרכב החשמליים וההיברידים לייצר רעש ברמה כלשהי שתזהיר את הולכי הרגל ורוכבי האופניים מפני הרכב המנועי שבקרבתם.

נותר רק לקבוע את תכונותיו של מחולל הרעש ורמת הרעש שתידרש.


 

שמירה על צמיגים מצילה חיים

 

כאשר מדובר בשמירה על בטיחות הרכב המשפחתי, מרבית האנשים חושבים שצריך להתמקד בעיקר בתקינות של המשאבות, אטמי הראש, החגורות וכד', גם כאשר טיפול או בהחלפה של חלקים אלה ברכב כרוכים בהוצאה גדולה.

אבל למרבה הפלא, אנחנו בדרך כלל לא משקיעים מחשבה רבה בצורך להחליף צמיגים לרכב שנשחקו, למרות שלצמיגים יש השפעה גדולה ביותר על רמת הבטיחות של הרכב שלנו. ידוע לכל שצמיגים שחוקים מהווים סכנה גם לנהג וגם לסביבתו, בעיקר כשהנסיעה מתבצעת בכבישים משובשים, אבל לא רק...

 

לחץ אוויר

הגורם מספר אחת לכשל בצמיג הוא פשוט. הדבר נובע מכך שהאוויר בצמיג נמצא בתת ניפוח (כלומר, אין מספיק אוויר בצמיגים). האוויר דולף מהצמיג המנופח בחללים שבשכבות הצמיגים. אמנם הדליפה היא איטית אבל אחרי שבועיים שלושה נוצר פער בין הרצוי למצוי. צמיגים שאינם מנופחים כראוי גורמים למספר בעיות, כגון: תגובה איטית של מערכת היגוי הרכב וצריכה גבוהה יותר של דלק. לדברי יצרני הצמיגים, חוסר אוויר יוצר חיכוך רב יותר של הצמיג עם הכביש מצב שדורש יותר אנרגיה להפעלת הרכב וגורם לצריכה גוברת של דלק. באשר לנושא הבטיחות, לחץ אוויר נמוך יכול להוביל להפרדה בין השכבות השונות שמרכיבות את הצמיג.

לכן, מומלץ לבדוק את התקינות של צמיגים לרכב אחת לחודש ולוודא שלחץ האוויר יתאים ללחץ המומלץ על ידי היצרן.

במידה שמבחינים בירידה מתמדת של לחץ האוויר באחד הצמיגים, יתכן ומדובר בפגם או בתקר קטן בצמיג, שילך ויגדל עם הזמן. במקרה זה מומלץ לפנות לפנצ'ר מאכער על מנת לבדוק את תקינותו של הצמיג.

 

איזון גלגלים

גלגלים מאוזנים משמעותם שזוויות הגלגלים הם בהתאם להנחיות היצרן. כאשר גלגלי הרכב יוצאים מאיזון הדבר מורגש בתנועת ההגה ומשפיע על הנהיגה. בשפה עממית מדובר על "הגה מושך" שמשפיע על איכות הצמיגים. את ההשפעה הגדולה ביותר של חוסר האיזון על שחיקת הצמיגים ניתן לראות בצמיגים הקדמיים, שבהם השחיקה מתפתחת מהר מאד. אנשים נוטים להתעלם ממצב צמיגי הרכב, עד שהשחיקה כל כך בולטת שיש להחליפם מיידית אחרת הם יהוו סכנה ממשית לנהג ולנוסעים. גלגלים מאוזנים מורגשים מיידית כאשר השליטה בהגה הופכת למהנה וחלקה וצריכת הדלק יורדת משמעותית.

 

רוטציה בין הגלגלים

יצרני צמיגים טוענים ששחיקת הצמיגים אינה מתרחשת באופן אחיד. לכן, מומלץ לערוך רוטציה בין הגלגלים (להחליף ימין בשמאל, וגלגל קדמי באחורי) בערך כל 10,000 עד 15,000 ק"מ. ברכבי שטח 4x  4 וברכבים בעלי הנעה קדמית הצמיגים הקדמיים נשחקים במהירות כפולה מהאחוריים. במדינות שבהן הנהיגה היא בצד שמאל של הכביש, הצמיגים השמאליים נשחקים מהר יותר מהימניים וההיפך. שימו לב לכך. רוטציה קבועה בין הגלגלים תורמת לשחיקת צמיגים אחידה ומסייעת להשגת ביצועי רכב יעילים ולחיי צמיג ארוכים יותר.

 

תקינות הצמיגים

כאשר ממלאים אוויר בצמיגים רצוי לבדוק היטב מסביב לצמיגים ולחפש בעיקר בליטות, סדקים וחתכים. נזקים יכולים להיגרם בתהליך הייצור או תוך כדי נסיעה. צמיג פגום הוא סכנת נפשות ומחייב החלפה מיידית.

 

לסיכום, שתי ההמלצות העיקריות בנושא בטיחות צמיגים לרכב הן: לרכוש צמיג מתאים רק אצל ספק מאושר, ולא להסס להחליף צמיג שחוק.

 

 


 

בקרת מהירות נסיעה ISA

 

אילן גרודסקי, מנהל תחום טכנולוגיות לבטיחות בעמותת אור ירוק

המאמר מתמקד ב: ISA - Intelligent Speed Assist. מערכות עזר לנהג אשר מסייעות לו להישאר במסגרת טווח המהירויות המותר לפי קטע הדרך. עולם זה מאפשר לנו לבחור במגוון פתרונות.

 • מערכת התרעה אשר תיתן לנו אידיקציה בתוך הרכב ומחוצה לו, בכל פעם שנחרוג מן המהירות המותרת, בשפה המקצועית: INTELLIGENT SPEED ALERT
 • מערכת מתערבת (חוסמת) אשר מונעת חריגת מהירות מן המותר באותו קטע דרך, בשפה המקצועית: INTELLIGENT SPEED ASSISTANCE

למאמר כולו: בקרת מהירות נסיעה ISA


 

 

שמירה על הרכב כוללת ניקיון 

 

מנהל התחבורה בחברה בעלת צי-רכב גדול (שמו ושם החברה במערכת), פנה במנשר לנהגים ולמחזיקי הרכב בחברה:

"רכב חברה הינו אחד המוצרים היותר יקרים אותו מפקיד הארגון בידינו ובהתאם לכך מצפה שנתייחס אליו בצורה הראויה. לצערי לא חסרות דוגמאות של הזנחה, פגיעה וחוסר כבוד לרכוש החברה.

היינו רוצים להאמין שלרוב זה נעשה בתום לב והיסח דעת. אך עם זאת תוצאה של התנהלות זו היא אחת! נזק, פגיעה ברכוש, האצת עלויות האחזקה, בלאי מוגבר ואף כשל בטיחותי.

הרי דוגמא למקרה שהגיע לפתחנו לטיפול ואמור לשקף התייחסות לרכוש החברה:

במשרד התחבורה התקבלה תלונה של מחזיק הרכב שאינו מצליח להזיז את המושב קדימה או אחורה. הרכב נלקח למוסך לבדיקת הנסיבות, התמונות המצורפות מדברות בעד עצמן.

ניקיון בסיסי של הרכב על-ידי מחזיק הרכב הייתה מונעת את טרדת ההפנייה למוסך והכנסתו למוסך וכל הכרוך בכך."

 

              1. טינופת בסביבת הנהג                 2. המטבעות שתוקעות את המושב במסילה

 


 

מערכות עזר לנהג בעת נסיעה לאחור

 מתוך "עיתונט אור ירוק". נמסר לאתר ע"י אילן גרודסקי, מנהל תחום טכנולוגיה באור ירוק.

 

תקנות התעבורה בישראל אוסרות על נסיעה לאחור, אלא אם נקט נהג הרכב בכל האמצעים למנוע תאונה:
45. נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע –
(1) סיכון או פגיעה;
(2) הטרדה או הפרעה.

 

עם יד על הלב, באילו אמצעים אנו נוקטים?

המהדרין ברצותם לנסוע לאחור, יציבו מכוון אנושי, אדם המחזיק ברישיון נהיגה מתאים לרכב אותו הוא מכוון.

בכדי להבטיח חניה בטוחה פותחו פתרונות טכנולוגיים המתריעים מפני מכשולים / בני אדם / כלי רכב אחרים הנמצאים ב"שטח מת" אזור אשר אינו נראה לנהג במבט דרך המראות או חלונות הרכב.

תאונות חצר נמצאות בראש רשימת הסכנות הדורשות מענה באמצעי זה. ילדים ותינוקות המשחקים בקרבת בית המגורים ונדרסים ע"י בני המשפחה אשר מתקרבים או יוצאים מהמתחם המשפחתי. לא מדובר בבעיה יחודית למגזר הערבי. מדובר בתופעה כללית בעלת פוטנציאל פגיעה במרכזי קניות ובילוי במקומות עבודה ובאזורים צפופי חניה אחרים.

אנו מכירים בכמה סוגי קטגוריות:

 • אולטרה סוניק – תהודת גלי קול, חיישנים המותקנים על הפגוש ומודדים שינויים הנגרמים כתוצאה מאובייקט הנמצא בקרבת הרכב. יעילותה פוחתת במהירות נסיעה לאחור מעל 8 קמ"ש.
 • ראדר (דופלר) – מערכת אמינה יותר אשר משתמשת בשידור וקליטת החזרים של אנרגיה אלקטרונית. המערכת מנתחת גם תדירות ואורך גל כך שההתראה מדוייקת יותר. יעילותה פוחתת במהירות מעל 8 קמ"ש.
 • מערכות ויזואליות, וידאו – מצלמה אשר מכוונת אחורנית ומופעלת בכל פעם שהנהג משלב להילוך אחורי. המערכת מציגה תמונה על מסך מול עיני הנהג.
 • מערכות ויזואליות, מראות – תוספת מראות צולבות לכסוי השטחים המתים הנסתרים מעיני הנהג.

מערכות אלה מוגדרות כמערכות עזר, האחריות נשארת בידי הנהג לתפעול הרכב בבטחה.

  


  

RECALL ל-BMW

 

ב-27.3.12 דווחו סוכנויות הידיעות על קריאה לתיקון של כמיליון ושלש מאות אלף מכוניות ב.מ.וו, מדגמים מסויימים, משנות הייצור 2003 עד 2010. נתגלתה בעיית חיבור בכבל המצבר שנמצא בתא המטען. החברה מסרה כי בעיית החיבור יכולה לגרום לקשיי התנעה ובמקרה חמור יותר גם לדליקה.

כמו-כן, החברה הודיעה שהתקלה נתגלתה במספר מועט של כלי-רכב וכי עד כה לא נגרמה תאונה או דליקה. התיקון יבוצע במוסכים מורשים של החברה בכל העולם, ללא עלות ויימשך כשעה אחת בלבד.

אם אתה, הגולש שלנו, בעלים של ב.מ.וו משנות ייצו אלו, או שעומד לרשותך רכב כזה או אתה נוהג בו - גש עכשיו למוסך המורשה הקרוב.


 

מערכת "עצור וסע"

אילן גרודסקי

פורסם: 4.3.12

לאחרונה השתמשתי ברכב חדש אשר מותקנת בו מערכת "עצור סע", המערכת פותחה מטעמים של שמירה על איכות הסביבה תוך הקטנת מזהמים ע"י הדממת הרכב כשאינו בתנועה. המערכת מכבה את הרכב כאשר הוא עוצר ברמזור אדום או בחניה ממושכת.

אמנם אין מדובר במערכת בטיחות אך אני מאמין שיש לחשוף אתכם לעצם קיומה עקב כניסתה המאסיבית בכל קבוצות הרכב החדש.

התהליך הינו אוטומטי לחלוטין ומותנה במספר רב של משתנים.

זמן ההתנעה האוטומטי נמשך 0.4 שניות בלבד ועד המגבלה של זמן שילוב הילוך ידני אנושי (מוערך בכ 0.8 שניה).

מערכות אלה נבדקו באיחוד האירופי ורשמו חיסכון של 10% בצריכת הדלק בעיר ו 6% בנהיגה משולבת (עירוני ובינעירוני).

כאשר המערכת מכבה את מנוע הרכב, נדלקת נורית ירוקה עם סמליל (לוגו) ECO בכדי לסמן לנהג שהכל תקין. הרכב יותנע אוטומטית כשהנהג יעביר את הרגל מדוושת הבלם לדוושת התאוצה, או כאשר הטמפ' ברכב תחייב מזגן, או כשהמצבר יחייב טעינה.

המערכת נכנסת לכלי רכב בכל הדגמים, תיבת הילוכים ידנית, תיבה רובוטית ואף לתיבות אוטומטיות.


 

מערכות חדשות ברכב

מאת: בן-ציון פכטהולט

לאור האצת הכניסה לשימוש של מערכות ותפקודים חדשים בכלי הרכב החדשים, עלינו להתעדכן תכופות. רוב המערכות והתפקודים החדשים הם אלקטרוניים ומתרבים בקצב מהיר מאוד. הפיתוח והייצור של מערכות אלה הם לא רק על-ידי יצרני הרכב, אלא גם על-ידי יצרנים המתמחים בייצור מערכות ואביזרים לרכב ולשימושים אחרים, ואלה משקיעים במחקר ובפיתוח מתמידים של מוצרים חדשים.

הסקירה מתמקדת במערכות מסוימות שכבר מוצעות על-ידי יצרני הרכב כציוד אופציונלי (בהזמנה ובתשלום נוסף), או כציוד סטנדרטי (בדגמים מסוימים):

- עזר התחלת נסיעה בעלייה

- ניטור לחצי אוויר בצמיגים

- מערכת אזהרת התנגשות

- בקרת שיוט מסתגלת עם אזהרת התנגשות ועזר בלימה אוטומטי

- עזר החניית רכב

- מערכת עזר לנסיעה לאחור

- עזר  החנייה פעיל

- אמצעי אזהרה מפני "שטחים מתים"

- מערכת אזהרה לאחר תאונה

- מכלולי מחוונים עם צגי מידע והודעות

 

עזר התחלת נסיעה בעלייה

מערכת זו מאפשרת להתחיל לנסוע בעלייה לפנים או לאחור, בלי שהרכב יתדרדר בכיוון המורד, כלומר בכיוון הפוך לכיוון הנסיעה. המערכת מצוידת בחיישנים המזהים אם הרכב נמצא בעלייה בכיוון נסיעה לפנים או בכיוון נסיעה לאחור. כשעוצרים את הרכב למצב עמידה מוחלטת וממשיכים ללחוץ על דוושת הבלמים, המערכת מופעלת באופן אוטומטי ובצג המידע מוצגת הודעה לנהג המציינת שהמערכת פעילה.

כאשר מרפים מדוושת הבלמים, הבלמים אינם משתחררים מיד, והמערכת ממתינה בערך שתי שניות עד שלוחצים על דוושת ההאצה. ההמתנה של כשתי שניות מאפשרת זמן להעברת הרגל מדוושת הבלמים אל דוושת ההאצה כדי שהמנוע יתחיל לספק כוח מספיק למנוע הידרדרות של הרכב במורד המדרון, ורק לאחר השהייה זו ישוחררו הבלמים.

הערות:

א. בעת החניית הרכב חובה להפעיל את בלם החנייה ולשלב את ידית ההילוכים למצב/הילוך המתאים לחנייה, לפני שעוזבים את הרכב.

ב. במקרה של תקלה במערכת, תוצג בצג המידע הודעה המזהירה את הנהג שעזר התחלת הנסיעה אינו פעיל ושעל הנהג לבצע התחלת נסיעה בעלייה ללא עזר זה ובמידת הצורך אף להיעזר בבלם החנייה.

 

ניטור לחצי אוויר בצמיגים

מערכת זו מנטרת את לחצי האוויר בצמיגים ומזהירה את הנהג במקרה של חריגה מהלחצים התקינים. כיום מוצעת מערכת זו כציוד תקני (סטנדרטי) ביותר ויותר כלי רכב.

רכיבי המערכת העיקריים הם:

- חיישני לחץ בצמיגים

- אנטנת קליטת האותות מהחיישנים

- מודול המערכת

- מתגי בקרה

- תקשורת אל צג המידע

המערכת מנטרת את לחץ האוויר בכל אחד מהצמיגים באמצעות חיישן לחץ. במערכות מוקדמות היו החיישנים מותקנים על היקף החישוק כשהם מהודקים ברצועה היקפית. החיישנים החדישים מאוחדים עם שסתום האוויר של הצמיג. כל חיישן מצויד במשדר רדיו ובסוללה להפעלתו. משך השירות של סוללות אלה מתוכנן לתקופה ארוכה מאוד, עד כדי 10 שנים. החיישן משדר את הלחץ אל מקלט המערכת, הקולט את האות באמצעות האנטנה. לאחר התקנת מכללי הגלגלים והצמיגים ברכב מבוצעת פעולת אתחול שהיא למעשה למידה של מיקום החיישנים ברכב על-ידי מודול המערכת. כאשר הלחץ בגלגל מסוים נמוך מהמפרט, המודול מזהה את מיקום הגלגל ברכב ושולח הודעה מתאימה אל צג המידע, כדי להזהיר את הנהג.

כדי לחסוך שימוש בסוללות ככל האפשר, עוברת המערכת למצב אי-פעולה בכל פעם שהרכב חונה למשך זמן מסוים או שמתג ההצתה מועבר למצב מנותק, על-פי דגם הרכב.

החיישנים משדרים אותות רדיו בתדר מסוים, כל זמן מסוים, על-פי מפרט המערכת, למשל פעם בדקה. אות זה כולל את הנתונים הבאים:

- מיקום החיישן ברכב

- לחץ האוויר בצמיג

- טמפרטורת האוויר

- תאוצת הצמיג

מודול המערכת מנתח את הנתונים ושולח אל צג המידע פקודה להצגת ההודעה והדלקת נורית האזהרה המתאימות על-פי הצורך.

הערה: במכונית שמותקנים בה צמיגים מסוג Run-flat, קיימת חובה שהרכב יהיה מצויד במערכת ניטור לחצי אוויר בצמיגים.

הערה: מערכת זו היא מערכת עזר בטיחותית שתפקידה להזהיר את הנהג על לחצי אוויר לא תקינים, אך האחריות לשמור על לחצי האוויר הנכונים חלה על הנהג!

 

מערכת אזהרת התנגשות

מערכת אזהרת התנגשות מיועדת להזהיר את הנהג כאשר רכבו מתקרב אל הרכב שלפניו והמרחק שבין שני כלי הרכב מגיע למרחק הביטחון שנקבע מראש.

הרכיבים העיקריים של המערכת הם:

- יחידת רדאר המותקנת בחזית הרכב, מאחורי שבכת (גריל) המקרן.

- מודול המערכת

- מכלול המחוונים

יחידת הרדאר משדרת גלי רדיו, בתדר גבוה מאוד, המוקרנים קדימה בזווית מדויקת שנקבעת בעת התקנת היחידה ברכב.

אם גלי הרדאר פוגעים ברכב שנע לפנים, הגלים מוחזרים ונקלטים שוב ביחידת הרדאר.

על-פי הזמן שחולף בין שידור גלי הרדאר לבין קליטתם, מְחָשֶב המודול את המרחק אל הרכב שמלפנים, ואת מהירות ההתקרבות אליו (המהירות היחסית). על-פי הפרשי המהירויות והמרחק בין הרכב לבין הרכב שלפניו תופעל אזהרת ההתנגשות באמצעות נורית אזהרה והודעה כתובה בצג המידע, שבמכלול המחוונים. במקרה כזה, על הנהג להאט ואף לבלום את הרכב.

 

בקרת שיוט מסתגלת

בקרת שיוט מסתגלת כוללת אזהרת התנגשות ועזר בלימה אוטומטי. מערכת בקרת שיוט זו מבוססת על מערכת בקרת שיוט הרגילה אשר פועלת בשילוב עם מערכת אזהרת התנגשות, שתוארה לעיל, כאשר שתי המערכות משולבות למערכת אחת בעלת תפקודי בקרה פעילים.

מערכת זו מבקרת את מהירות השיוט של הרכב, כמו מערכת בקרת שיוט רגילה, על-פי המהירות שנקבעה על-ידי הנהג, אבל בנוסף לשמירה על מהירות שיוט קבועה, המערכת מגיבה על בסיס הנתונים מיחידת הרדאר של אזהרת ההתנגשות המשולבת, כאשר הרכב מתקרב אל הרכב שמלפנים. במקרה זה המערכת תגיב על-ידי האטת הרכב באופן אוטומטי כדי לשמור על מרחק הביטחון שנקבע מהרכב שמלפנים. האטת הרכב מבוצעת על-ידי בלימת המנוע והפעלה מתאימה של הבלמים. הפעלת בלמים אוטומטית זו מוגבלת לכוח בלימה של כשליש מכוח הבלימה המרבי שניתן להפעיל בלחיצה על דוושת הבלמים. לכן במקרה שהבלימה לא מספיקה למניעת התנגשות, מופעלת אזהרת התנגשות המודיעה לנהג להפעיל את הבלמים חזק יותר.

כשהרכב נוסע במרחק הביטחון המתאים למהירות, שומרת המערכת על מרחק הביטחון מהרכב שמלפנים באופן אוטומטי. ראוי להזכיר כאן שמרחק הביטחון ניתן לבחירה על-ידי הנהג מתוך מספר דרגות, בהתאם למהירות הנסיעה. הוראות לביצוע הבחירה מפורטות בספר הנהג.

 

עזר החניית רכב

עזרי החניית רכב מסוגים שונים קיימים בשוק הרכב מזה שנים לא מעטות, אך עזרים אלה כולם פסיביים, כלומר אינם מבצעים פעולות בקרה כלשהן, ותפקידן מתבטא באזהרת או הכוונת הנהג. העזר הפשוט והזול ביותר היא מערכת חיישני מרחק המותקנים בפגוש האחורי. כאשר המנוע פועל ומשלבים להילוך האחורי, מערכת החיישנים מופעלת. כאשר הנהג מסיע את הרכב לאחור בנסיעה איטית, כשהחיישנים שבפגוש מגיעים למרחק של כ-1.5 מטר מרכב או מגוף שנמצא מאחורי הרכב, תפעיל המערכת את צלילי האזהרה בתא הנהג. הצלילים ישמעו תחילה במקוטע, וככל שהרכב מתקרב למכשול תהיה תדירות הצלילים גבוהה יותר, עד שהרכב יגיע למרחק של כ-25 עד 30 סנטימטרים ואז הצליל יהיה רציף. קיימת גרסה משופרת הכוללת חיישנים גם בפגוש הקדמי. במקרה זה, הם יופעלו ביחד עם האחוריים, כאשר משולב הילוך אחורי או קדמי.

בדרך כלל, בהתקנה נכונה, יכולים החיישנים החיצוניים בשני הפגושים לזהות עצמים במרחק מסוים בצדי הרכב, וכך לסייע בחנייה בין קירות או בין כלי רכב אחרים.

מערכות מסוג זה ניתנות להתקנה גם לאחר מסירת הרכב לידי הלקוח, וכך אמנם הותקנו רוב מערכות אלה בארץ, כתוספת לפני המסירה.

 

מערכת עזר לנסיעה לאחור(להוסיף מינוח אנגלית)

מערכת זו מצוידת במצלמת וידיאו המותקנת באופן מוגן יחסית בחלק האחורי של הרכב. מצלמה זו מופעלת אוטומטית על-ידי שילוב להילוך האחורי, ואפשר גם מתג ידני נפרד נוסף.

המצלמה משדרת את  תמונת  האזור מאחורי הרכב אל מסך או אל צג המידע שבמכלול המחוונים. בתמונה מופיעים גם קווי עזר העוזרים לנהג לזהות בדיוק את כיוון תנועת הרכב לאחור ואת קרבתו לכלי רכב או גופים אחרים כלשהם. כאשר מסובבים את גלגל ההגה, יתעקמו הקווים ויתוו את מסלול תזוזת הרכב על-פי מידת הפניית הגלגלים הקדמיים. כמו כן, יש מערכות כאלה שבהם קווי העזר משנים את צבעם ככל שהרכב קרוב יותר למכשול.

 

עזר חנייה פעיל

בשונה מעזרי חנייה ונסיעה לאחור פסיביים, עזר החנייה הפעיל מבצע את תמרון הרכב לתוך מקום החנייה באופן אוטומטי. מערכת זו מזהה מקומות חנייה שגודלם מספיק להחניית הרכב ומבצעת באופן אוטומטי את כל פעולות ההיגוי הדרושות כדי לתמרן את הרכב לתוך המקום הפנוי.

החניית הרכב באמצעות מערכת זו מתבצעת כלהלן:

- הנהג מפעיל את מתג חיפוש מקום החנייה, בצג המידע תוצג הודעה כתובה שהרכב מחפש מקום חנייה.

- הנהג מפעיל את מחווני הכיוון בצד שבו ברצונו להחנות את הרכב ונוסע במקביל לשורת כלי הרכב החונים במהירות איטית של כ-25 קמ"ש לכל היותר כשהרכב עובר ליד המקום הפנוי. אם המקום הפנוי מספיק גדול להחניית הרכב, תופיע בצג הודעה (מלווה בצליל) המציינת שהרכב מצא מקום חנייה בצד על-פי איתות הפנייה.

- הנהג עוצר את הרכב בנקודה מתאימה להתחלת תמרון החניית הרכב.

 

 

- עתה מופיעה הודעה לנהג לא לגעת בגלגל ההגה ולשלב להילוך האחורי (R).

- לאחר שילוב להילוך האחורי תוצג ההודעה לנהג לבדוק במבט את השטח מאחורי הרכב כדי להבטיח תנועה בטוחה, ולהתחיל לנסוע לאחור לאט בלי לגעת בגלגל ההגה. מרגע השילוב להילוך האחורי מופעל ההגה באופן אוטומטי לגמרי.

- אם הרכב נסע לאחור במידה מספיקה או שנשמע צליל אזהרה רציף, הנהג צריך לעצור עצירה מלאה ולהעביר את ידית ההילוכים למצב נסיעה לפנים (D). תוצג הודעה לנהג לבדוק את השטח שלפני הרכב ולנסוע לאט לפנים (בלי לגעת בגלגל ההגה!).

- כשהרכב נסע לפנים במידה מספיקה או שנשמע צליל אזהרה רציף, הנהג צריך לעצור את הרכב.

- יתכן שיידרשו מספר תמרוני נסיעה לאחור ולפנים, והנהג יחזור על הנוהל עד להשלמת פעולת החנייה.

עתה תוצג ההודעה לנהג שעזר ההחניה הפעיל סיים את פעולתו.

הערה:בדרך כלל יוצג בצג המידע תרשים המראה לנהג את  תנועת הרכב במהלך כל התמרון.

 

אזהרה מפני "שטחים מתים"

אחד האמצעים הראשונים להרחבת שדה הראייה לאחור היה שימוש במראות חיצוניות קמורות. היו בשימוש גם מראות פנימיות קמורות (פנורמיות) שהותקנו על גבי המראות הפנימיות המקוריות. מראות פנימיות קמורות כאלה מאיכות גבוהה הוכיחו את עצמן היטב במשך שנים רבות של שימוש על-ידי מורי נהיגה ונהגים מקצועיים אחרים, אך הן אינן תקניות ויצרני הרכב לא מתקינים אותן. לעומת זאת, המראות החיצוניות המקוריות קמורות, וכיום הוכנסו לשימוש מראות חיצוניות שבפינה החיצונית העליונה שלהן מותקנת מראה קטנה בעלת קימור חזק המכוונת לאזור שמחוץ לשדה הראייה של המראה החיצונית, בזווית ניכרת.

מערכות אזהרה נוספות לגבי שדות ראייה חסומים הן למעשה מערכת אחת בעלת שני תפקודים, האחד הוא אזהרה לגבי רכב הנמצא בשטחים מתים בשדה הראייה לאחור בצידי הרכב, והשני הוא אזהרה על תנועת רכב צולבת (חוצה) ביציאה ממקום חנייה או מחצר, בנסיעה לאחור, כששדה הראייה חסום.

 

 

ברכב המצויד בעזרים אלה, מותקנות במראות החיצוניות נורות אזהרה צהובות. אזהרות אלה מופעלות באמצעות חיישני רדאר המותקנים בפגוש האחורי, בצדדים, ומשדרים את גלי הרדיו לצדדים.

 

 

כשהרכב נוסע לפנים, אם קיים רכב אחר בנתיב סמוך, בקרבת הרכב, בשטח שאינו נראה במראות, תהבהב הנורה הצהובה במראה החיצונית בצד שבו נמצא הרכב האחר.

כשמשלבים להילוך האחורי,עוברת המערכת לאזהרה על תנועת רכב צולבת (חוצה) ביציאה ממקום החנייה בנסיעה לאחור. במצב זה, כשהרכב מתחיל לזוז לאחור, אם רכב מתקרב מאחד הצדדים, המערכת תזהיר את הנהג על-ידי השמעת צלילים ועל-ידי הבהוב נורת האזהרה הצהובה במראה החיצונית בצד שממנו מתקרב הרכב האחר. כמו כן תוצג בצג המידע ההודעה לנהג: רכב מתקרב מימין, או: רכב מתקרב משמאל. 

 

מערכת אזהרה לאחר תאונה

זו מערכת "הפוכה". בעוד שכל מערכות הבטיחות מטפלות במניעת תאונות, מערכת זו מטפלת במצב שאחרי התאונה. עד כמה שהדבר נשמע מוזר בתחילה, אזי לאחר שמכירים את פעולת המערכת מתפלאים איך לא חשבו על זה קודם!? המערכת כשמה כן היא: מערכת אזהרה לאחר תאונה. מטרת המערכת להקל ולזרז את הגשת העזרה לנוסעים ברכב שהיה מעורב בתאונה. מיד עם קרות תאונה שבה הופעלו כריות האוויר, מבצעת המערכת את הפעולות הבאות:

 • הפעלת הבהוב החירום
 • הפעלת התאורה הפנימית
 • הפעלת הצופר
 • שחרור נעילת הדלתות 

פעולות אלה מאפשרות לאתר את מיקום הרכב כשהוא מרוחק מהכביש, מבטיחות תאורה טובה של פנים הרכב כדי להקל על צוותי ההצלה בהגשת העזרה וחילוץ הנוסעים. המערכת  תפעל עד לניתוקה או עד שהמצבר יפרק לגמרי.

 

מחוונים עם צגי מידע והודעות

מכלולי המחוונים החדשים עם צגי המידע וההודעות כבר מוכרים לרוב הציבור, ואין צורך בתיאורם במסגרת זו, אך חשוב להדגיש מספר נקודות. כמעט בכל המערכות החדשות שנסקרו לעיל נזכרות מדי פעם הודעות אזהרה או הודעות לנהג לבצע פעולות מסוימות. הודעות אלה הן הודעות כתובות כאשר הן בשפות לועזיות. צגי המידע מאפשרים לבחור בשפה הרצויה מתוך מבחר שפות פרט לעברית, דבר זה יכול להקשות על נהגים שאינם יודעים שפה זרה מתוך המבחר המוצע. אמנם בספרי הנהג העבריים מובאות ההודעות בשפה הזרה כפי שהן מופיעות בצג המידע ולידן התרגום העברי, אך קשה לשנן בעל פה את כל ההודעות. לכן המלצתי היא לקרוא באופן יסודי את ספר הנהג ולבחור את ההודעות החשובות ביתר כדי לזכור אותן. דרך אגב יצירת גרסה בשפה העברית היא בעייתית בגלל מספר סיבות שבהן האות ה

חדשות

 • כנס רכב תפעולי

  ביום שני, 3.6.24, ייערך בסמינר אפעל, אולם יד טבנקין, הכנס השנתי בנושא הרכב התפעולי, הכנס ייערך על ידי מרכז ההדרכה להתחדשות. בכנס משתתפים עוסקים ובעלי עניין בתחום הרכב התפעולי. סדר היום מצורף.

  קראו עוד...

  דוחים קצת את הזִקנה

  תקנה 196(ב) זכתה לשינוי המהווה בשורה לבעלי רישיון נהיגה בני 70-75.

  קראו עוד...

  הכנס השנתי לרכב תפעולי

  הכנס ייערך על ידי מרכז ההדרכה להתחדשות ב-3.6.24 במרכז הבמה בגני תקווה. היכנסו וראו את תכנית הכנס.

  קראו עוד...

  הארכת זמן נוספת לנהיגה לפי תקנה 168

  עד 31.5.24 או עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

  קראו עוד...

  החל רישום אופניים וקורקינטים חשמליים

  על פי התקנות החדשות (שפורסמו ב-24.1.12) החל מ-1 באוגוסט יחויב כל רכב תחבורה קלה לשאת לוחית זיהוי. לצורך זה, נדרשים כל בעלי הרכב הקל להירשם במאגר מקוון. תהליך הרישום פשוט ומהיר, והוא ללא תשלום.

  קראו עוד...

  פטור מדיווח לרשות לפי נוהל 6

  מנהל תחום קציני בטיחות פרסם ב-4.2.24 פטור מחבת הדיווח החלה על קציני הבטיחות לדווח מדי שנה על מספר התלונות שהופנו כלפי נהגי רכב התאגיד ועל מספר תאונות הדרכים עם נפגעים שהיה מעורב בהן רכב התאגיד.

  קראו עוד...

  רכב לתחבורה קלה

  נוספו תקנות חדשות ומפורטות לשימוש באופניים עם מנוע עזר (חשמליים) ובגלגינועים (קורקינטים חשמליים).

  קראו עוד...

  19 נוסעים באוטובוס זעיר בלי C1

  עם רישיון D1 אפשר לנהוג אוטובוס זעיר עם עד 19 נוסעים.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות חדשות ברכב

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוסיף שתי מערכות חדשות לרשימת הציוד הבטיחותי המזכה בהטבת מס. המערכות הן מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג, ומערכת אזהרה על פתיחת דלת.

  קראו עוד...

  הארכות עקב המלחמה

  הוארכו תקופת תוקף רישיון רכב ותוקפה של תעודה לגבי כשירותה של מכונה ניידת.

  קראו עוד...

  הארכות לרגל המצב הביטחוני

  הואררכו תקופות תקפן של רישיוינות הרכב ושעות הנהיגה לפי תקנה 168.

  קראו עוד...

  משקל הגרור המותר לפי רישיון נהיגה B

  תקנה 180(ב) מתירה מעתה לבעל רישיון נהיגה מדרגה B לנהוג ברכב כזה שצמוד אליו גרור שהמשקל הכולל המותר של הרכב והגרור גם יחד לא יעלה על 5,000 ק"ג.

  קראו עוד...

  חזרה למערכת העזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  פורסמה הארכה להוראת השעה ובה הקנס, 250 ₪, לחצי שנה, עד 29 בפברואר 2024.

  קראו עוד...

  עליה בדרגה לרכב שטח (המכונה buggy)

  יוגדלו נפח המנוע של רכב שטח, משקלו העצמי ומספר הנוסעים שיורשה להסיע.

  קראו עוד...

  טסט לרכב במוסך מורשה, אולי בקרוב

  בימים אלה שוקדים גורמי המקצוע במשרד התחבורה על קידומו של מתווה שיאפשר לבצע את מבחן הרישוי השנתי לרכב (טסט) גם במוסכים מורשים, תוך קביעת אמות מידה מקצועיות וקריטריונים לשמירה על ההיבטים הבטיחותיים, הסביבתיים והצרכניים.

  קראו עוד...

  סוף עידן המדבקה

  מתקנה 274 לתקנות התעבורה תמחק חובת בוחן הרכב להדביק בצידו הימני של הרכב תווית שבה יצוין החודש לחידוש הרישיון.

  קראו עוד...

  בוטלה חובת העריסה להובלת גלילי פלדה

  חובת העריסה נמחקה מתקנה 85(א)(4)

  קראו עוד...

  כנס הרכב התפעולי

  ב-13.3.23 באוניברסיטת בר אילן.

  קראו עוד...

  תאוריה ל-5 שנים:

  תיקון לתקנה 202(א), שפורסם ב-19.2.23, קובע כי תוצאות של בחינות ובדיקות לפני מבחן נהיגה מעשי שעמד בהן מבקש רישיון נהיגה יהיו בתוקף לתקופה של חמש שנים (במקום שלוש שנים).

  קראו עוד...

  תקופת בדיקת החורף הוארכה

  ב-31.10.22 פורסם ברשומות תיקון לתקנה 273ד(א), לפיו הוארכה התקופה שבה חובה לבצע בדיקת חורף לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה, ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי- אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה.

  קראו עוד...

  מדליקים אורות והולכים לבחור

  יום שלישי ה-1 בנובמבר 2022 הוא יום הבוחר משולב ביום הדלקת אורות הרכב.

  קראו עוד...

  תמרורים חדשים ומשודרגים

  פורסמו ב-13.9.22 ומופיעים באתר ב.ב.ד - בטיחות בדרכים המרכז להדרכה. הכנסו.

  קראו עוד...

  הקנסות החדשים

  ב-17.7.22 פורסמו ברשומות הקנסות החדשים. תקפם החל מ-17.8.22.

  קראו עוד...

  השתלמות אבטחת מטענים – הארכה

  בדקה ה-90 פרסם משרד התחבורה הארכה לביצוע השתלמות מקצועית בנושא הוראות תקן אבטחת מטענים, למחזיקי רישיון נהיגה C ו-C+E, מובילי מטען, עד ל-1.1.23 (במקום 1.7.22).

  קראו עוד...

  "פחד אלוהים"

  לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2021 בנושא בטיחות בדרכים שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ופורסם ב-28 ביוני 2022.

  קראו עוד...

  חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016

  החוק נוגע באכיפת תקנות התעבורה על ידי הרשויות המקומיות על אופניים עם מנוע עזר (חשמליים), גלגינוע (קורקינט חשמלי) ואינו פוסח על הולכי הרגל. תיקונים נרחבים לחוק פורסמן ב-22.6.22. אנו מביאים את החוק במלואו, כולל התוספות באדום והמחיקות.

  קראו עוד...

  קל יותר למכור רכב לסוחר

  מ-1 ביוני 2022 ניתן להעביר בעלות על רכב שנמכר לסוחר, גם באזור העסקי.

  קראו עוד...

  תקנת איסור חניה או עצירה בחניית נכה - הרחבה

  פיסקת איסור החניה והעצירה במקום חניה לנכה הורחבה והובהרה.

  קראו עוד...

  מתקדמים אל הרכב האוטונומי

  ב-15.3.22 נוספו לפקודת התעבורה הגדרות, סעיפי חוק ותוספות, במטרה לקבוע הסדרים שיאפשרו הפעלה של רכב עצמאי בלא נהג.

  קראו עוד...

  פעולות ברכב המותרות שלא במוסך

  חדש: עובד של מוסך שניתן לו רישיון להפעלת מוסך, רשאי לבצע במסגרת עבודתו במוסך את הפעולות ברכב המפורטות להלן שלא במוסך, ובלבד שהן מסוג הפעולות שהמוסך רשאי לבצע על פי סוגי רישיונו.

  קראו עוד...

  לזכרו של ד"ר דן לינק

  אני חולם בהקיץ שאני פוגש את דן ואומר לו: "היי דן, הייתי בהלוויה שלך". הוא מחייך. ב-25.1.22 צעדנו אחרי ארונו של דן לינק בדרכו האחרונה בבית העלמין במעלה החמישה.

  קראו עוד...

  בשורה לחייבים

  בוטל החוק המאפשר להגביל חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

  קראו עוד...

  רפורמה בשירותי הרכב

  אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת התקנות שמאפשרות לעובדי מוסכים מורשים לבצע שורה של פעולות גם מחוץ למוסך.

  קראו עוד...

  רכב להוראת נהיגה פטור מנקודות עיגון

  לתקנה 364ט המטילה חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי נוספה פיסקה הפוטרת מכך רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה.

  קראו עוד...

  רכב זעיר עם כידון

  מהגדרת "רכב זעיר" בתקנה 1 נמחקה פסקה (2) שהתנתה היגוי באמצעות הגה.

  קראו עוד...

  שיטת הניקוד- מועד ביצוע קורס "נהיגה נכונה"

  לפי תיקון בתקנה 551(א) נהג שהוזמן לקורס "נהיגה נכונה" בגין צבירת נקודות יהיה חייב לעבור את הקורס בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה על כך.

  קראו עוד...

  דיווח התקנת נקודות לרתום מטענים

  ב-25.10.21 פורסמה הוראת נוהל מאת אגף הרכב במשרד התחבורה לפיה בשנת 2022 יבדקו מכוני הרישוי וידווחו למשרד התחבורה על התקנתן של נקודות עיגון לריתום מטענים ברכבים מסוג O3 ,N3 ,N2 ו-O4 כנדרש בתקנות 364ט לתקנות התעבורה.

  קראו עוד...

  בדיקת חורף

  הוראת שעה בנוגע לתקנה 273ד

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מה-02.09.2021, נשלחים בדואר לנהגים, חידוש רישיונות נהיגה ראשונים עד גיל 70 במקום לתקופה של 10 שנים. הרפורמה תקפה רק לבעלי רישיונות נהיגה לרכב פרטי, אופנועים ומסחרי עד 12 טון.

  קראו עוד...

  הבהרה בנושא השתלמות ברתום מטענים

  אי ביצוע ההשתלמות לא ייחשב כעבירה אלא ביחס למי שמוביל מטען בלבד.

  קראו עוד...

  דחייה בחובת התקנת מערכות למניעת שכחת ילדים ברכב

  קראו עוד...

  טרקטורונים לילדים מסוכנים לציבור

  בשנים האחרונות, ברחובות הארץ, על כבישיה, מדרכותיה ובגניה הציבוריים, הופיעו כלי רכב שהמייבאים אותם והרוכשים אותם לילדיהם חושבים שהם צעצוע לילדים. לא כך הדבר.

  קראו עוד...

  תיקונים בתקנות התעבורה – פורסמו ב-13.6.21

  1. סוף למסגרת הבטיחות בטרקטורון; 2. הודעה למובילי סוסים.

  קראו עוד...

  מניעת שכחת ילדים ברכב

  בעקבות התקנה החדשה המחייבת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שפורסמה ברשומות כהוראת שעה ב-24.3.21 ותוקפה מ-1.8.21 עד 31.7.2, רבים שואלים מהו התקן הנדרש ממערכת ההתרעה?

  קראו עוד...

  תיקוני תקנות

  בעיקר בעניין הנת"צ שבשול הדרך. פורסמו ב-11.4.21, בתוקף מ-11.5.21.

  קראו עוד...

  מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  תקנה חדשה 83ד מורה: לא יסיע אדם ברכב מסוגים המפורטים בתקנה ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד ברכב.

  קראו עוד...

  יותר בטיחות בהובלת מטענים

  ב-10.3.21 פורסמו תיקונים והוספות לתקנות התעבורה בנוגע להובלת מטענים ובהם, בין היתר, חובת השתלמות מקצועית.

  קראו עוד...

  שעות נהיגה וטכוגרף דיגיטלי

  בהמשך לתקנה 168 המגבילה את שעות הנהיגה של נהגים מקצועיים, כהכנה לעידן הטכוגרף הדיגיטלי פורסמו ברשומות, ב-28.1.21 תקנות בנושא על ידי שרת התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מ-01.10.2021, יונפק לנהגים רישיון נהיגה עד גיל 70, במקום כל 10 שנים כיום.

  קראו עוד...

  "טסט" כל שנתיים לכלי רכב בני שלוש עד עשר שנים

  בקרוב תקנה חדשה: כלי רכב פרטיים, שעלו על הכביש לפני שלוש עד 10 שנים, יחויבו בביצוע המבחן השנתי ("טסט") אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  5 טון לרכב נכה

  מעתה בעל רישיון נהיגה דרגה B מורשה לנהוג ברכב נכה שמשקלו הכולל אינו עולה על 5 טון (במקום 4 טון).

  קראו עוד...